Връзки за достъпност

Извънредни новини

Икономиката расте, но демокрацията е в застой: настига ли България старите членки на ЕС?


Новите страни членки на ЕС все още са далеч от старите по редица показатели.
Новите страни членки на ЕС все още са далеч от старите по редица показатели.

По икономически показатели България напредва, макар и бавно, към нивото на т. нар. стари членки на Европейския съюз (ЕС). Качеството на живот на хората обаче остава много по-ниско, както и състоянието на демокрацията и ефективността на управлението.

Това са част от заключенията на доклада на Инициативата за европейски политики в рамките на Институт "Отворено общество", озаглавен „Толкова ли е трудно?“.

България продължава да е на последно място от страните членки на ЕС в т. нар. „Индекс на настигането“, върху който е базиран докладът. За осма поредна година той измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки на ЕС и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, демокрация, качество на живот и управление. Индексът е създаден и се поддържа от Институт "Отворено общество" в София.

В класацията България заема 29-о място от общо 35. Отчетено е увеличение с една точка спрямо 2017 г. и сега страната е оценена с 36 от максимални 100 точки.

Добре ли живеем?

Резултатът на България е най-нисък в категорията „Качество на живот“, където заема 30-о място от 35 страни с 28 точки, като отново е последна от новите страни-членки.

В тази категория има най-много индикатори, по които страната е на последно или предпоследно място сред новите страни-членки. Това включва показателя потребление, който измерва материалното благосъстояние на домакинствата, където България е на 31-о място от 35.

По-добро е представянето ни по индикатора за дългосрочна безработица, където страната е на 21-о място от 35 страни.

Медийна несвобода и корупция

В категорията „Демокрация“ България е на 29-о място от общо 35 страни, а точките са 36 от 100, колкото има и Унгария. Страните са на последните две места сред новите страни-членки на ЕС (присъединили се през 2004, 2007 и 2013 г.). Сред индикаторите в тази категория, най-слаб е резултатът на България в медийната свобода като заема 32-ро място от 35 държави.

България е на 27-о място в категория „Управление“, събирайки 37 точки от общо 100, като е предпоследна сред другите нови страни-членки, изпреварвайки единствено Румъния (28-о място с 35 точки).

Страната ни е на едно от последните места по индикатора корупция, като заема 30-о място от общо 35. Подобно е положението и в индикатора върховенство на правото с 30-о място от 35 (при 29-о място през 2017 г.) и последно сред новите държави членки.

По-добро е представянето ни по показателя вътрешни конфликти и престъпност, където страната заема 18-о място сред всички 35 страни.

Малка, но стабилна икономика

Страната се представя най-добре в категорията „Икономика“ – 28-о място от 35, с 40 точки от 100 възможни, което я поставя на последно място сред новите страни членки, но над Гърция, която попада в категорията стари страни членки, става ясно от доклада.

България все още има по-ниски нива на БВП от Гърция, но други индикатори, които са използвани в тази категория, помагат за по-добро класиране.

Например, България е на 4-о място от 35 страни с най-ниски нива на държавен дълг, който е и най-успешният индикатор за страната в тази категория. Страната е оценена най-ниско по показателя енергийна ефективност в категория „Икономика“ – 32-ро място от 35.

България е само част от тенденцията

Така страната се вмества в тенденцията, очертала се между 2011 и 2018 г. - редица страни от Централна и Източна Европа продължават да напредват в категория „Икономика“, но са започнали да се връщат назад по отношение на категориите „Демокрация“, „Управление“ и „Качество на живот“, какъвто е случаят със страни като Унгария и Полша.

Като цяло, за групата на новите страни членки на ЕС настигането в категория „Икономика“ остава най-успешно, а това в категория „Качество на живот“ – най-неуспешно, като редица от тях не успяват да превърнат икономическите постижения в по-добър стандарт на живот.

В „Индекса на настигането“ за 2018 г., най-добре се представят Дания, Швеция и Люксембург, а най-ниско в класацията са Босна и Херцеговина, Турция, Македония, Албания и Сърбия.

XS
SM
MD
LG