Връзки за достъпност

Извънредни новини

Икономиката расте, но демокрацията е в застой: настига ли България старите членки на ЕС?


Новите страни членки на ЕС все още са далеч от старите по редица показатели.

По икономически показатели България напредва, макар и бавно, към нивото на т. нар. стари членки на Европейския съюз (ЕС). Качеството на живот на хората обаче остава много по-ниско, както и състоянието на демокрацията и ефективността на управлението.

Това са част от заключенията на доклада на Инициативата за европейски политики в рамките на Институт "Отворено общество", озаглавен „Толкова ли е трудно?“.

България продължава да е на последно място от страните членки на ЕС в т. нар. „Индекс на настигането“, върху който е базиран докладът. За осма поредна година той измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки на ЕС и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, демокрация, качество на живот и управление. Индексът е създаден и се поддържа от Институт "Отворено общество" в София.

В класацията България заема 29-о място от общо 35. Отчетено е увеличение с една точка спрямо 2017 г. и сега страната е оценена с 36 от максимални 100 точки.

Добре ли живеем?

Резултатът на България е най-нисък в категорията „Качество на живот“, където заема 30-о място от 35 страни с 28 точки, като отново е последна от новите страни-членки.

В тази категория има най-много индикатори, по които страната е на последно или предпоследно място сред новите страни-членки. Това включва показателя потребление, който измерва материалното благосъстояние на домакинствата, където България е на 31-о място от 35.

По-добро е представянето ни по индикатора за дългосрочна безработица, където страната е на 21-о място от 35 страни.

Медийна несвобода и корупция

В категорията „Демокрация“ България е на 29-о място от общо 35 страни, а точките са 36 от 100, колкото има и Унгария. Страните са на последните две места сред новите страни-членки на ЕС (присъединили се през 2004, 2007 и 2013 г.). Сред индикаторите в тази категория, най-слаб е резултатът на България в медийната свобода като заема 32-ро място от 35 държави.

България е на 27-о място в категория „Управление“, събирайки 37 точки от общо 100, като е предпоследна сред другите нови страни-членки, изпреварвайки единствено Румъния (28-о място с 35 точки).

Страната ни е на едно от последните места по индикатора корупция, като заема 30-о място от общо 35. Подобно е положението и в индикатора върховенство на правото с 30-о място от 35 (при 29-о място през 2017 г.) и последно сред новите държави членки.

По-добро е представянето ни по показателя вътрешни конфликти и престъпност, където страната заема 18-о място сред всички 35 страни.

Малка, но стабилна икономика

Страната се представя най-добре в категорията „Икономика“ – 28-о място от 35, с 40 точки от 100 възможни, което я поставя на последно място сред новите страни членки, но над Гърция, която попада в категорията стари страни членки, става ясно от доклада.

България все още има по-ниски нива на БВП от Гърция, но други индикатори, които са използвани в тази категория, помагат за по-добро класиране.

Например, България е на 4-о място от 35 страни с най-ниски нива на държавен дълг, който е и най-успешният индикатор за страната в тази категория. Страната е оценена най-ниско по показателя енергийна ефективност в категория „Икономика“ – 32-ро място от 35.

България е само част от тенденцията

Така страната се вмества в тенденцията, очертала се между 2011 и 2018 г. - редица страни от Централна и Източна Европа продължават да напредват в категория „Икономика“, но са започнали да се връщат назад по отношение на категориите „Демокрация“, „Управление“ и „Качество на живот“, какъвто е случаят със страни като Унгария и Полша.

Като цяло, за групата на новите страни членки на ЕС настигането в категория „Икономика“ остава най-успешно, а това в категория „Качество на живот“ – най-неуспешно, като редица от тях не успяват да превърнат икономическите постижения в по-добър стандарт на живот.

В „Индекса на настигането“ за 2018 г., най-добре се представят Дания, Швеция и Люксембург, а най-ниско в класацията са Босна и Херцеговина, Турция, Македония, Албания и Сърбия.

Facebook форум

XS
SM
MD
LG