Връзки за достъпност

Извънредни новини

За шамарите и хората. За какво всъщност става въпрос


В центъра на дебатите попадна въпросът може ли родителят да удря шамар на детето си или не.
В центъра на дебатите попадна въпросът може ли родителят да удря шамар на детето си или не.

Когато детето е в центъра, това значи ограничени права на родителя да възпитава. А детето не може да бъде разглеждано като пълноценен субект извън своето семейство и извън йерархичните отношения с родителите му. Такива позиции се чуха в спора относно проекта за Национална стратегия за детето.

Недоволни от документа, публикуван в Портала за обществени консултации, бяха Светият Синод на Българската православна цъква (БПЦ), ВМРО и някои неправителствени организации.

Синодът поиска цялостно преразглеждане на стратегията. После на сайта на Русенската митрополия се появи съобщение, че тази позиция изобщо не е била разгледана на заседание на върховния орган на БПЦ. ВМРО пък определи Националната стратегия за детето като добре звучаща, но съдържаща много подводни камъни.

Какво предвижда стратегията?

"Детето се разглежда като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните"

Основният принцип, заложен в проекта за Национална стратегия за детето е т. нар. дете-центриран подход. При него детето се разглежда „като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните“, е записано в документа. Стратегията разглежда благосъстоянието на детето като неразривно свързано с благосъстоянието на семейството и с подкрепата за родителите от страна на държавата.

Възпитателен шамар. Светият Синод срещу насилието
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:09 0:00

Акцент е поставен върху създаването и развитието на знания, умения и нагласи у възрастните (родителите, професионалистите и системите на образование, здравеопазване, социалната система и др.) за развиване и подготовка на децата за бъдещия им живот и за тяхното успешно социализиране.

Стратегията идентифицира пет стратегически цели и съответните мерки за постигането им.

Първата е гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура. Тук се предвиждат мерки като предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени бременни жени, актуализация на медицинските стандарти по педиатрия, неонатология и обща медицина, въвеждане на програми за здравно образование в училище и въвеждане на патронажна грижа с национален обхват за всички деца до 3-годишна възраст.

Като втора ключова цел е посочено гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование. Някои от мерките, предвидени за осъществяването на тази цел, са разработване на Национална програма за десегрегация в сътрудничество с общините, осигуряване на достъпни и качествени услуги за кариерно ориентиране и развиване на стандартите за приобщаващо образование на всички деца, включително и деца с увреждания, от ромската етническа група, бежанци и мигранти.

Третата цел е подобряване на стандарта на живот на всяко дете, като се предвижда деинституционализация на грижата за деца и предприемане на нови мерки за превенция на разделянето на децата от семействата.

Следва четвъртата цел - гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна среда; превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие. Тук се предвижда цялостна реформа в областта на правосъдието за деца и създаване на система за детско правосъдие, ориентирана към правата на децата, а също и въвеждане на пълна и изрична забрана за телесно наказание над деца, криминализиране на домашното насилие и въвеждане на ефективна работеща система за превенция, наблюдение и изпълнение на тези забрани.

Последната заложена стратегическа цел е осигуряване на възможности за участие на детето във вземането на решения по въпроси, които го засягат, както и достъп до дейности, които подкрепят развитието му и формират граждански компетентности. Тук е предвидено осигуряване на подходяща инфраструктура за приобщаването на децата с увреждания, децата от различен етнически произход и децата от различни уязвими групи, а също и насърчаване на физическата активност сред децата.

Каква е позицията на БПЦ?

Заедно с проекта на стратегията за обществено обсъждане бе публикувано и становище на Светия Синод, в което той иска пълна ревизия на документа. По-късно обаче бе пуликувано друго становище, в което се казва, че първото не е обсъдено от Св. Синод, а автор е Десислава Панайотова, сътрудник в Отдел „Културно-просветен” при Синодалната канцелария. „Това в никакъв случай не означава, че Св. Синод ще ги приеме (текстовете на становището - б.р.) безпрекословно и недвусмислено“, пише в изявлението на сайта на Русенската митрополия.

"Водещият принцип "Всички права за всички деца" абсолютизира правата на детето, сякаш то може да бъде разглеждано като пълноценен субект извън своето семейство и извън йерархичните отношения с родителите му."

Според първото становище на Св. Синод, трябва да бъде предвидена законодателна реформа, която да забрани абортите освен в случаите, когато са налице „най-тежки и необратими заболявания на майката като остро изразена олигофрения, (...) или напр. малформативни отклонения при самия плод като аненцефалията, които правят по-нататъшния му живот и развитие невъзможни“.

Освен това в документа се казва, че вместо сексуално образование в училище трявба да се наблегне на вероучението, което да стане задължителен предмет в програмата на учениците. В становището се изтъква също, че е неприемливо „двама или повече души да могат да живеят без брак и да съжителстват на семейни начала, включително и ако са от един и същи пол“.

Водещият принцип „Всички права за всички деца” пък създава дисбаланс, твърди се в позицията, защото абсолютизира правата на детето, „сякаш то може да бъде разглеждано като пълноценен субект извън своето семейство и извън йерархичните отношения с родителите му“. Следва „да не се подценява родителският авторитет чрез изкуствени и крайни ограничения по отношение на възпитателните методи, които могат да бъдат използвани в отглеждането на децата“.

С какво са несъгласни ВМРО?

Вместо към „проблема на детето", стратегията трябва да се отнася към "проблема на семейството". Това пише в позиция на евродепутата и зам.-председател на ВМРО Ангел Джамбазки, цитирана от news.bg. Според него не е нормално детето да бъде разделяно като отделна единица от семейството, а новата стратегия за детето е врата към опасни практики и посегателство над семейството.

По отношение на идеята да се въведе забрана за телесното наказание над деца и система за наблюдение на тази забрана, от ВМРО изтъкват, че според данните в държави като Норвегия, Дания и Финландия, които са въвели забраната в своето законодателство, насилието над деца не е намаляло.

До момента другите парламентано представени политически партии не са излезли с позиции. В портала за обществени консултации могат да се прочетат становища на неправителствени организации като „Национална мрежа за децата“, която подкрепя принципите, заложени в стратегията и настоява за конкретни мерки, и Обединение „Детство без насилие“, което изтъква вредите от телесното наказание и призовава забраната му да остане част от предвидените в стратегията мерки.

Социалният министър защити стратегията

Миналата седмица социалният министър Бисер Петков защити стратегията по време на парламентарен контрол и заяви, че “стратегията няма как да отнеме родителски права и си поставя за цел да подпомогне родителите при отглеждането на децата".

XS
SM
MD
LG