Връзки за достъпност

Извънредни новини

Черен пушек и мръсен въздух. Колко боклуци планира да гори ТЕЦ "Брикел" на Ковачки?


Снимка на ТЕЦ "Брикел" от неделя, 24 август. Източник: фейсбук групата "Гълъбово в 21 век"
Снимка на ТЕЦ "Брикел" от неделя, 24 август. Източник: фейсбук групата "Гълъбово в 21 век"

В края на миналата седмица жителите на Гълъбово за пореден път се събудиха с гледка към гъст черен дим, който се издига от ТЕЦ “Брикел“. Десетки снимки и клипове са документирали пушека, който излиза както от комина на централата, така и от самата сграда.

Междувременно стана ясно, че свързаната с бизнесмена Христо Ковачки централа се готви да сключи споразумение с община Гълъбово за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-а. Разкритето на сайта „За истината“ идва на фона на делото, което сдружение „За Земята – Достъп до правосъдие“ води срещу решението на регионалната екоинспекция в Стара Загора да позволи централата да гори отпадъци без преди това да е направена оценка за въздействие върху околната среда.

Между количествата отпадъци, посочени в инвестиционото предложение на централата, и тези, посочени в проекта за споразумение, разликата е стотици хиляди тонове. Не е ясно и дали ТЕЦ „Брикел“ има техническа готовност да гори толкова отпадъци и как ще повлияе това на въздуха в района.

Мръсният въздух

Инцидент с гъст черен дим не се случва за пръв път през последните месеци в ТЕЦ „Брикел“. В югоизточна България, където се намира централата, заедно с ТЕЦ „Марица Изток” 1-3, пределните норми на серен диоксид са систематично превишавани от 2007 г. насам. Това е причината Европейската комисия да подаде иск пред Съда на ЕС срещу България заради липсата на достатъчно мерки да опази гражданите от мръсния въздух.

В началото на юли Регионалната инспекция по околната стена и водите (РИОСВ) – Стара Загора наложи санкция на ТЕЦ „Брикел“ заради подобен инцидент. Свободна Европа попита екоинспекцията какъв е размерът на тази глоба и дали тя е събрана, но до публикуването на текста отговор не беше получен.

Ако емисиите се изпускат от цялата сграда на ТЕЦ-а, те не могат да бъдат контролирани от институциите.
Меглена Антонова, "Грийнпийс"

Въпреки наложената санкция обаче централата отново бълва черен пушек, и то не само от комина, но и от самата сграда. „Проблем е, ако пуши високият комин на тази централа, защото той няма филтри за изчистване на газовете. Няма и система, която да измерва какво излиза през този комин“, обясни пред Свободна Европа Меглена Антонова от „Грийнпийс“ – България. „Той е направен, за да може да се използва в случай на включване и изключване на централата. Напоследък обаче това се случва доста често. Това значи, че централата често е в такива аварийни сиуации, което е притеснително, защото показва, че не е в технически добро състояние“, допълни тя.

Още по-притеснителен е фактът, че димът е забелязан да излиза от цялата сграда. „Идеята на това да има комин е да бъде контролирано изпускането на емисиите. Когато то се излива от цялата сграда, то е напълно неорганизирано и не може да се измери, институциите нямат контрол върху замърсяването, което произвеждат инсталациите. Фактът, че сградата пуши, говори, че тя не е в добро техническо състояние“, допълни Антонова в телефонно интервю.

Горят ли се отпадъци?

Докато периодично изпуска черен пушек, централата, свързвана с Христо Ковачки, се бори да получи разрешение да смени част от използваното гориво – от лигнитни въглища към биомаса, неопасни отпадъци и нефтошисти. През юли 2018 г. РИОСВ – Стара Загора дава разрешение да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) при одобряването на тази промяна в разрешителното на ТЕЦ „Брикел“.

Това решение е обжалвано от сдружение „За Земята – Достъп до правосъдие“, част от което е и „Грийнпийс“. Делото все още не е приключило. „Ние смятаме, че мотивите за промяната на използваните горива са изцяло икономически. За разлика от въглищата, които централите трябва да купуват от мините, на централите им се плаща да оползотворяват отпадъците. Това е един допълнителен икономически стимул да използват такъв тип гориво“, изтъква Меглена Антонова.

В инвестиционното предложение, цитирано в решението на РИОСВ-Стара Загора, посоченото количество RDF (горими отпадъци), което ще се използва от централата, е 49 тона на денонощие или до 17 885 тона годишно. В публикувания от журналистката Венелина Попова в сайта „За истината“ проект на споразумение посоченото количество отпадъци, които да бъде разрешено на централата да обработва, е поне 500 000 тона годишно. „Такова количество не може да бъде разрешено без ОВОС“, изтъкна Антонова.

Тези централи са изгарят определен тип гориво – въглища. Промяна на горивото без промяна в самата инсталация може да доведе до още повече аварии.
Меглена Антонова, "Грийнпийс"

Има ли централата техническа възможност да гори толкова отпадъци? „По наше мнение и по мнение на експерти, с които ние сме се консултирали, централата не е пригодена да работи с такова гориво. В тези централи са изгарят определен тип гориво – въглища. [...] Промяна на горивото без промяна в самата инсталация, както се твърди в инвестиционното предложение, че ще стане, според нас може да доведе до още повече аварии“, каза Антонова.

В текста на проекта за споразумение пише също, че този договор ще бъде подписан веднага след като ТЕЦ „Брикел“ получи комплексно разрешително, което трябва да бъде издадено до октомври 2019 г. На теория това би било невъзможно, ако обжалването на решението на РИОСВ-Стара Загора от „За Земята“ не е приключио дотогава. Община Гълъбово се задължава също да съдейства за издаването на това разрешително, както и да не дава гласност на „факти и обстоятелства“ около споразумението. Свободна Европа не успя да се свърже с Общината на телефона, посочен за връзки с медиите.

От "Грийнпийс" казват също, че при тях са постъпили сигнали, че централата е започнала експериментално изгаряне на отпадъци преди да е получила официално разрешение за това. Природозащитниците допускат аварията от миналата седмица да е свързана с експериментално изгаряне на отпадъци. Свободна Европа попита РИОСВ-Стара Загора дали при тях е постъпвала такава информация, но не получи отговор. От ТЕЦ „Брикел“ отговориха, че нямат човек, който да се занимава с връзки с медиите и посъветваха екипа да зададе въпросите си на място в Гълъбово.

ТЕЦ „Брикел“ не е едицнствената централа, свързана с бизнесмена Христо Ковачки, която иска разрешение или изгаря отпадъци. ТЕЦ „Марица 3“ беше санкционирана от РИОСВ-Хасково за струпани 622 тона отпадъци, които централата няма разрешение да гори. Подобни искания са подавани от ТЕЦ-овете в Перник и Бобов дол. Разследване на сайтовете IRPI и Rise Romania, цитирано от „Биволъ“, съобщава, че отпадъците, които се горят в централите идват отвън – от фирма на разследвания за трафик на отпадъци италиански гражданин Серджо Гоза.

XS
SM
MD
LG