Връзки за достъпност

Извънредни новини

"Почти е ясно". Веригата на безотговорността, която замърси Варненското езеро


Ремонтът на авариралия водопровод продължава
Ремонтът на авариралия водопровод продължава

Варненското езеро е замърсено и това е причината за измирането на рибата в него. Това е заключението на проверката на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Звучи ясно, но все още не дава отговор на въпроса: Защо умря рибата?

Резултатите от проверката бяха публикувани във вторник и нито потвърждават, нито опровергават подозрението на хората във Варна - дали всичко това не е свързано с авариралата тръба, през която в продължение на девет месеца в езерото се изливат отпадни води.

Тази тръба е трябвало да бъде изградена под дъното на Варненското езеро, но вкопаването през 2011 г. е било спестено. Държавата е приела и платила за тази недовършена работа. Осем години по-късно тръбата аварира и излива милиони кубични метри фекални води. Днес данъкоплатците изглежда ще платят отново за тази тръба.

"Почти е ясно"

В съобщението на Басейновата дирекция се посочва, че причина за измирането на рибата е високото съдържание на амониев азот и ниското съдържание на разтворен кислород във водата. Посочва се обаче, че не може да се направи категорична връзка между тези резултати и изливането на фекални води в езерото.

Заключението изглежда съвпада с твърдението на кмета на Варна Иван Портних, който каза преди седмица, че „ще настояваме категорично, че в момента констатирането на рибата, която е умряла, е в район далеч от въпросната тръба. Почти е ясно, че не е от тръбата, а има някаква друга причина“.

Проверката на Басейнова дирекция беше проведена след като се появиха съобщения за мъртви риби по бреговете на езерото. Проверяващите тогава съобщиха, че са открили „единични бройки мъртви малки екземпляри риба“, но видеоклипове в социалните мрежи показваха голямо количество риба, изхвърлени на брега.

Ремонтът на тръбата започна в средата на май и тече и в момента.

Авариралата тръба изхвърля всеки ден по 8,3 хил. куб. м отпадни води в езерото и така в продължение на девет месеца. Хората във Варна обаче не са били предупредени. Сателитни снимки, публикувани по-рано от „Дневник“, показаха, че водата е оцветена в кафяво на голяма площ, включително извън езерото. Според експерти това оцветяване се дължи на увеличеното количество фитопланктон, което е резултат именно от замърсяването на водата.

Какво откри проверката

Резултатите от изследването на водата в района на „ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал“, където е открита мъртвата риба, показват, че в пробите, взети на 19 май, нормативно установените стойности за амониев азот са превишени два пъти (0,64 mg/l при норма 0,3 mg/l), а на общ фосфор са превишени 1,4 пъти (0,106 mg/l при норма 0,075 mg/l). Установено е и незначително превишение по ортофосфати (0,069 mg/l при норма 0,06 mg/l). Нивото на разтворен кислород е било около 8 пъти под нормата (0,74 mg/l при норма 6 mg/l).

В съобщението на Басейнова дирекция се посочва, че „високото съдържание на амониев азот оказва токсично въздействие върху рибите“. „Експресните резултати на място регистрират кислороден дефицит на 19.05.2020 г, което заедно със завишеното съдържание на амониев азот е вероятна причина за измирането на риба източно от „ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал“ ЕООД.“

Подчертава се, че мястото, където са намерени умрели риби, е на 9 километра от авариралия водопровод. „Резултатите от извършените анализи, както и съпътстващата информация от проверката на място, не могат да се обвържат еднозначно с локалното влияние на дефектиралия тръбопровод“, се казва в съобщението.

Взети са проби и от водата на 300 метра от авариралата тръба. Резултатите от изследването показват, че съдържанието на амониев азот е 2,5 пъти над нормата (0,75 mg/l при норма 0,3 mg/l). В района е отчетено превишение на рН (8,99 при норма 8,7) и ниско ниво на разтворен кислород (4,0 mg/l при норма 6 mg/l).

Подобни данни - различни заключения

Подобни резултати е имало и при други проверки на различни места в страната по сигнали за замърсени води и измряла риба. Заключенията обаче са били различни. Веднъж такива данни са предизвикани от замърсяване с фекални води, друг път не са.

Проверка от октомври 2019 г. на яз. "Пчелина" е установила превишаване на нормите за биологична потребност на кислород, азот и фосфор и съдържание на разтворения кислород под минимално допустимия праг. Според съобщението на сайта на екоминистерството тези резултати "показват битово-фекално замърсяване, а превишаването по амониев азот – прясно битово-фекално замърсяване."

В съобщение от август 2015 г., в което се казва, че кметът на Царево ще бъде глобен за допуснато замърсяване с непречистени отпадъчни води от ПСОВ-Лозенец, се посочва, че резултатите от проверката на замърсената вода показват "превишения на нормите за неразтворени вещества, биологична потребност от кислород, химична потребност от кислород и амониев азот."

При подобни показатели - 6 пъти под нормата разтворен кислород, 4 пъти над нормата амониев азот, превишение на нормите на ортофосфати и общ фосфор - от проба на Белославското езеро през 2016 г. заключението е, че причината за измиране на голямо количество риба е цъфтеж на фитопланктон.

По-рано експерти прогнозираха, че фекално замърсяване като това от авариралата тръба във Варненското езеро може да предизвика именно засилен цъфтеж на фитопланктон, който да загние и да предизвика намаляване на количеството на разтворения кислород във водата, а това от своя страна да причини измирането на риба и дънни организми.

Аварията и ремонтът

Ремонтът на авариралата тръба започна в средата на май – девет месеца след като Община Варна е била предупредена, че има проблем, както самата тя съобщи. Ремонтът се изпълнява от "Хидроремонт - ИГ" и се финансира с 1,3 млн. лева от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). По думите на кмета Иван Портних той трябва да приключи за 45 дни.

В сряда главният инженер на фирмата изпълнител Христо Николов съобщи пред журналисти, че е започнат изкоп за нова траншея за скъсания водопровод по дъното на Варненското езеро, която ще бъде на дълбочина 22 м под равнището на езерото. Повреденият участък от тръбата вече е премахнат, а скъсаната тръба е запушена. Използва се аварийната тръба на помпена станция „Аспарухово“ и замърсяването продължава.

Николов обясни, че причина за аварията е механично разкъсване. "При подводния оглед намерихме част от тръбопровода на дълбочина около 13 м., скъсан на две части, въпреки че по проект е трябвало да бъде на 22 м. В момента останалата част на тръбата е частично под дъното", допълни той, цитиран от БТА.

Това съвпада с досега известната информация. Проектът за изграждане на тръбопровода, който е трябвало да отвежда отпадните води на кварталите „Аспарухово“ и „Галата“, е завършен през 2011 г. и е финансиран със средства по европейската програма ИСПА (Инструмент за структурна политика за предприсъединяване) и национално съфинансиране. В отчета на изпълнението на проекта, част от "Интегриран проект за водния цикъл на град Варна", се посочва, че тръбата е трябвало да е под дъното на Варненското езеро. Община Варна обаче съобщи по-рано, че тя не е била вкопана под дъното на водния обект.

Осем години никой не забелязва този проблем. През август ВиК Варна установява, че има промяна в работния режим на помпена станция „Аспарухово“ и на 20 август 2019 г. дружеството уведомява Община Варна и започва да търси каква е причината за това.

След това общинята съставя комисия и изисква документи от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), което е възложител на обществената поръчка за изграждането на тръбата.

След като тези документи са получени, Община Варна изпраща писмо до фирмата изпълнител на проекта SFELINOS S.A., която не реагира до 9 декември 2019 г., когато приключва гаранционният период на съоръжението.

По-рано Община Варна съобщи, че ще търси от фирмата възстановяване на разходите за ремонта по съдебен път. Такива инфраструктурни проекти влизат в употреба след като бъдат приети от Държавна приемателна комисия, която би следвало да установи годността за ползване на строежа.

XS
SM
MD
LG