Връзки за достъпност

Извънредни новини

Вторият Перник. Как част от Радомир остана без вода и откъде тръгна всичко


Жители на Радоир от няколко квартала са на воден режим от месеци
Жители на Радоир от няколко квартала са на воден режим от месеци

Част от Радомир няма редовно вода. От месеци различни части от града са на режим, който напомня ситуацията в Перник - областният център, в който хората още от ноември не знаят кога ще могат да си измият ръцете с течаща нормално вода.

Всъщност двата града имат не само сходни проблеми, но и общ корен за тях. Питейната вода и на двете места се осигурява от едно и също ВиК дружество. Освен това местната управа в Радомир твърди, че градът няма друг избор, освен да използва водоизточник, който сега се влива в язовир „Студена“, който пък на свой ред снабдява Перник с вода.

Община Радомир поиска разрешение да използва вода от този източник от екоминистерството, но не го получи. Сега казва, че е в безизходица, защото предстои сух сезон, водата от използваните водоизточници не достига, а резервни няма.

От обясненията на кмета на града и на управителя на ВиК Перник се разбира, че в дългосрочен план проблемът ще бъде решен с ремонт на основен водопровод. Според тях когато бъдат ограничени загубите по него, Радомир няма да има нужда вече да използва аварийно вода от извор „Врелото“, който се влива в „Студена“. Възниква обаче въпросът защо този ремонт не е направен по-рано, така че изобщо да не се стига до тук.

Какъв е проблемът с водата на Радомир

Населението на Радомир от около 15 хиляди души се снабдява с вода основно от три водоизточника, които снабдяват три обособени зони – висока, средна и ниска. Високата зона се снабдява с вода от каптаж „Сиреняците“, с капацитет 37 л/сек, който е разположен при село Стефаново. До ноември 2019 г. към тази зона е подавана вода от извор „Врелото“, който би трябвало да се влива в язовир „Студена“, чрез помпена станция „Крапец“.

Малко след началото на водния режим в Перник при проверка на екоминистерството беше установено, че водата от „Врелото“ е отклонявана към „Крапец“. Това е разрешено само при аварийна ситуация. Министерството на околната среда съобщи тогава, че такава не е била обявявана, а ВиК Перник не е имало действащо разрешително за използване на извора. Министерството на регионалното развитие (МРРБ), което е принципал на местното ВиК дружество, твърди, че екоминистерството е дало разрешение за насочването на вода към Радомир. Стана ясно, че тази ситуация е била факт от години. Тогава подаването на вода от „Врелото“ към Радомир беше преустановено.

На воден режим са различни квартали на Радомир. „Арката“ има вода от 5 до 22 часа, „Пчелинци“ и „Гърляница“ имат вода от 15 до 22 часа, а „Върба“ има вода през ден.

Средната зона на Радомир се водоснабдява от каптаж „Извора“, с капацитет 50 л/сек. От него се подава вода и към ниската зона на Радомир, която включва и селата Николаево и Борнарево. Ниската зона се снабдява с вода предимно от карстов извор „Опалово“, с капацитет 50 л/сек, който е разположен в с. Друган. Всичко това е подробно описано в отговор на регионалното министерство на депутата Евдокия Асенова в края на февруари тази година.

След спирането на водата от „Врелото“ за Радомир в края на 2019 г. става ясно, че дебитът на извора „Сиреняците“ не е достатъчен, за да захранва високата част на Радомир. Затова със средства от регионалното министерство са купени помпи, с чиято помощ вода от ниската зона да бъде насочена към високата зона. Дебитът на извор „Опалово“ обаче не е достатъчен, за да се осигури вода и за двете зони, обясни пред Свободна Европа управителят на ВиК Перник инж. Борислав Иванов. Нивото на водата в помпената станция е толкова ниско, че помпите се изключват и вода по мрежата спира да тече. Този проблем е утежнен от големите загуби по довеждащия водопровод, които според поръчано от Община Радомир проучване са 40%. В крайна сметка няма вода и във високата зона, и в ниската зона.

Сега на воден режим са различни квартали на Радомир. „Арката“ във високата зона има вода от 5 до 22 часа, „Пчелинци“ и „Гърляница“ в ниската зона имат вода от 15 до 22 часа, а „Върба“, отново в ниската зона, има вода през ден.

Ще се ползва ли вода от „Врелото“

Кметът Пламен Алексиев (ГЕРБ) е изпатил до МОСВ писмо, с което иска да бъде подновено аварийното подаване на вода от помпена станция „Крапец“ към Радомир. Кметът мотивира искането с ниския дебит на изворите „Сиреняците“ и „Опалово“, с предстоящото маловодие през лятото и с факта, че язовир „Студена“ се доближава до своя нормален обем, а Перник има и резервен източник – новия водопровод от София.

Потърсен от Свободна Европа Алексиев обясни, че Радомир няма резервен водоизточник, на който да може да разчита в ситуация на маловодие в два от основните източници. Той обясни, че съществува техническа възможност ако има вода във високата част, ниската да бъде захранена по гравитачен път. Затова според него насочването на вода от „Врелото“ към Радомир би помогнало.

Евентуалното пренасочване на вода от „Врелото“ към Радомир обаче предизвиква въпроси у жителите на Перник, които се притесняват, че по-ниският приток към яз. „Студена“ ще доведе до повторение на водната криза в града.

Подкрепа за искането на кмета на Радомир изрази и управителят на ВиК Перник, което осъществява питейното водоснабдяване в цялата област, включително и в Радомир. Управителят инж. Борислав Иванов заяви пред Свободна Европа, че „на този етап е направено всичко възможно чисто технически, но вода във водоизточниците (на Радомир – б.а.) няма“.

Евентуалното пренасочване на вода от „Врелото“ към Радомир обаче предизвиква въпроси у жителите на Перник, които се притесняват, че по-ниският приток към яз. „Студена“ ще доведе до повторение на водната криза в града. Водният режим в Перник все още не е отменен, и макар сега той по график да е по-лек, хората помнят месеците, в които вода имаха едва шест часа в денонощието и се опасяваха, че язовирът може съвсем да пресъхне.

Според управителя на ВиК Перник, което се грижи и за снабдяването на Перник с питейна вода, пренасочването на определено количество вода от „Врелото“ няма да повлияе чувствително на яз. „Студена“. Той посочи, че за Радомир са необходими около 25-20 л/сек, а останалото количество ще отива в язовира. Той цитира свои изчисления, според които „за цяла година за Радомир ще бъде необходима вода, колкото Перник ползва за две седмици.“ Не е ясно обаче как ще бъде контролирано колко вода от извора отива в станция „Крапец“.

Екоминистерството, което трябва да разреши или да откаже използването на вода от „Врелото“ за Радомир обаче не смята така. В сряда, един ден след публикуването на писмото на кмета на Радомир, МОСВ публикува прессъобщение, от което стана ясно, че няма да разреши отклоняване на вода. „Каптаж „Врелото“ е един от основните водоизточници, които захранват язовир „Студена“, поради което отклоняването на вода посредством него е недопустимо“, се посочва в него.

А има ли друг източник

В съобщението на екоминистерството се посочва също, че в Община Радомир се използват общо 25 водоизточника, като от тях с действащо разрешително, издадено на ВиК Перник, е само извор „Сиреняците“. „За резервното водоснабдяване на гр. Радомир, следва да се използват съществуващи 25 броя алтернативни водоизточници или да се потърсят други нови такива от подземни и/или повърхностни води, напр. язовир „Долна Диканя“, пише в прессъобщението.

Радомир има три големи източника, които се използват, и два малки, които не се. Останалите водоизточници в общината захранват други населени места.

Пред Свободна Европа управителят на ВиК Перник обаче посочи, че дружеството има действащи разрешителни за всички 25 водоизточника, които използва. Той твърди, че се подготвя ново писмо до МОСВ, към което ще бъдат приложени всички разрешителни.

Според него няма как Радомир да се снабдява аварийно от друг водоизточник. Той посочи, че освен трите големи водоизточника, които в момента снабдяват Радомир с вода, има още два малки, които не се използват. „Техният дебит е изключително малък и няма да има ефект от тяхното включване. Единият например захранва 5-10 къщи, при другия ситуацията е подобна. Безсмислено е“, каза той. „Останалите водоизточници са за селата и не могат да бъдат насочени за града.“

В крайна сметка се стига до безизходица – институциите не са единодушни в преценката откъде Радомир може да използва вода, а засегнати са жителите на града, голяма част от които са на воден режим.

Ремонтът и защо не беше направен той по-рано

От обясненията на управителя на ВиК Перник и на кмета на Радомир стана ясно, че в дългосрочен план се предвижда проблемът да се реши, като се ремонтира довеждащия водопровод от помпена станция „Опалово“. По думите на Алексиев той е положен преди около 60 години и се състои от азбестово-циментови тръби, които са много амортизирани. „Те са готови да ни предадат всеки момент“, каза той. Подобна беше и оценката на управителя на ВиК Перник.

Планира се скоро да започне ремонт. Община Радомир е направила проект за подмяна на водопровода от „Опалово“ и е заделила средства в бюджета си, посочи кметът. Очаква се обаче финансиране от регионалното министерство за ремонта, който ще бъде на стойност 8 млн. лева. От регионалното министерство още преди месеци изразиха готовност да съдействат в рамките на бюджетните си възможности. Сега от там посочват, че Община Радомир трябва да завърши още няколко съгласувателни процедури. След това искането за финансиране трябва да бъде официално внесено. „Ремонтът може да започне, когато бъде осигурено финансирането“, каза Алексиев.

Ако този водопровод бъде ремонтиран, спестените загуби ще бъдат достатъчни, за да покрият нуждите на града и вода от помпена станция „Крапец“ да не бъде използвана.

На сайта на община Радомир е цитирано проучване, поръчано от местната управа и извършено от независими експерти, според което загубите по довеждащия водопровод от помпена станция „Опалово” до резервоар „Ниска зона” на град Радомир са 40%. В рамките на 6 месеца през 2019 г. по него са отстранени 50 аварии.

Борислав Иванов посочи, че ако този водопровод бъде ремонтиран, спестените загуби ще бъдат достатъчни, за да покрият нуждите на града и така вода от помпена станция „Крапец“ да не бъде използвана.

Възниква въпросът защо този водопровод не е подменен по-рано.

На този въпрос кметът отговаря, че идея за подмяна на водопровода е имало през 2013 г. След това по думите му проектът за водния цикъл на Радомир е бил обединен с този на Перник. След това е чакано одобряване на проекта за реконструкция на ВиК мрежите на двата града по оперативна програма „Околна среда“.

В крайна сметка към началото на 2020 г. ремонт все още не е извършен, а след като става ясно за проблемите с водоснабдяването започва процедурата по създаване на проект, съгласуване с институциите и търсене на финансиране.

Сега се очаква завършването на ремонта да се бави около година докато бъде избран изпълнител и докато бъде извършена самата подмяна на тръбите. Местната управа в Радомир смята, че единственото решение за Радомир дотогава е да се ползва вода от извор „Врелото“. След отказа на МОСВ въпросът остава висящ.

XS
SM
MD
LG