Връзки за достъпност

Извънредни новини

Пет сценария за бъдещето. Как ще изглежда светът през 2040


Според Националния съвет по разузнаване е възможно редица държави да се възстановят твърде бавно от пандемията, но по-опасен сценарий е свързан с липсата на противодействие срещу климатичните промени
Според Националния съвет по разузнаване е възможно редица държави да се възстановят твърде бавно от пандемията, но по-опасен сценарий е свързан с липсата на противодействие срещу климатичните промени

Пет сценария за бъдещето описва докладът на разузнаването на САЩ. Той беше публикуван от Националния съвет по разузнаване във Вашингтон и обхваща световните тенденции, които ще влияят на политиката на САЩ по национална сигурност в следващите 20 години.

Предизвикателства като климатичните промени, болести, финансови кризи и технологични проблеми „вероятно ще се проявяват по-често и по-интензивно в почти всеки регион и държава на света“. Тези фактори ще окажат огромна обществена тежест и ще предизвикат сътресения, които могат да бъдат катастрофални, се казва в доклада.

След като описват различните глобални тенденции, авторите на документа представят и пет сценария за това как ще изглежда светът през 2040 година.

Сценарий 1: възход на отворените демокрации

Най-оптимистичният от тях предвижда „възход на отворените демокрации“, оглавен от САЩ и техните съюзници.

Спoред този хипотетичен сценарий през 2040 г. глобалната икономика преживява подем, дължащ се на технологичния прогрес. Иновациите са довели до по-високи доходи и повишаване на жизнения стандарт в САЩ и демократичните страни. Тези положителни тенденции са пряко следствие от успешната разработка и разпространение на ваксини срещу COVID-19.

Най-оптимистичният вариант за бъдещето, според доклада на Националния съвет по разузнаване е „възход на отворените демокрации“, оглавен от САЩ и техните съюзници
Най-оптимистичният вариант за бъдещето, според доклада на Националния съвет по разузнаване е „възход на отворените демокрации“, оглавен от САЩ и техните съюзници

Усилия в борбата с корупцията и дезинформацията пък са довели до възстановяване на доверието в демократичните институции и укрепване на гражданското общество. От друга страна, двете десетилетия на затягащ се държавен контрол в Китай и Русия са попречили на технологичния прогрес в тези държави. Ограничени от авторитарните режими, водещи китайски и руски учени и предприемачи са потърсили убежище в САЩ и Европа.

Сценарий 2: Носене по течението

Вторият възможен сценарий рисува картината на един хаотичен и нестабилен свят, оставен „да се носи по течението“ без ясни идеи за справяне с все по-често случващите се здравни, екологични и икономически кризи.

Големите играчи като Китай, както и по-малки регионални сили, игнорират международните институции и правила. През 2040 г. Китай вече е най-голямата световна икономика и „се възползва от проблемите на Запада, за да увеличи влиянието си в Азия“.

Според друг от сценариите през 2040 Китай вече е най-голямата световна икономика
Според друг от сценариите през 2040 Китай вече е най-голямата световна икономика

Много от страните с развити или развиващи се пазарни икономики така и не са успели да се възстановят от последиците от пандемията от COVID-19, която се е задълбочила вследствие на неефективното разпределение на ваксините. Държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са измъчвани от по-бавен икономически растеж, увеличаващи се социални различия и политическа парализа.

Сценарий 3: Съвместно съществуване, но в конкуренция

Според третия сценарий, представен в доклада, водещият фактор през 2040 г. е развитието на отношенията между САЩ и Китай.

„Двете държави са поставили на първо място икономическия растеж и са изградили здрави търговски отношения. Тази икономическа обвързаност обаче съществува успоредно с надпревара за политическо влияние, управленски модели и технологично господство“, посочва докладът.

Благодарение на взаимната икономическа зависимост на Пекин и Вашингтон рискът от голяма война е нисък. Двете страни „са стигнали до извода, че имат нужда една от друга, за да се развиват […] и са постигнали съгласие да защитават своите най-важни общи икономически интереси“.

Сценарий 4: Отделни блокове

Четвъртият сценарий предвижда един фрагментиран свят, разделен на отделни икономически блокове около САЩ, Китай, Европейския съюз и Русия. Налагайки редица търговски ограничения, целта на държавите е да запазят собствените си ресурси и да постигнат икономическа самодостатъчност.

Концентрацията на отделни блокове около САЩ, ЕС, Русия и Китай също е възможно разивитие за бъдещето.
Концентрацията на отделни блокове около САЩ, ЕС, Русия и Китай също е възможно разивитие за бъдещето.

Докато големи страни с широк вътрешен пазар успяват да се адаптират добре към новия световен модел, по-бедните не успяват да се справят с предизвикателствата и стават все по-нестабилни. Възникват все повече конфликти.

Липсват координирани действия за справяне с климатичните промени. Някои държави експериментират с геоинженерство, като тези опити имат катастрофални последствия.

Сценарий 5: Трагедия и мобилизация

Последният от петте сценарии за бъдещето, представени в доклада на Националния съвет по разузнаване на САЩ, е най-песимистичният. Той предвижда пагубни последствия за световната икономика вследствие на климатичните промени. Според него, през 2040 г. рекордно ниски земеделски реколти довеждат до глад и размирици по целия свят, включително в САЩ и Европа.

Тази екологична катастрофа обаче има и своите странични ефекти, предизвиквайки голяма мобилизация сред младите хора и подкрепа за неправителствени организации и зелени инициативи. Зелените партии печелят изборите в няколко европейски държави, променяйки политиката на ЕС по въпросите на околната среда. Тежко засегнат от масовия глад, Китай се включва в подкрепа на европейските инициативи за справяне с екологичната катастрофа.

Авторите на доклада посочват, че тези сценарии не трябва да бъдат разглеждани като „прогнози“. Вместо това, целта им е да „разширят“ дебата за потенциалните възможности и да изследват различните комбинации, в които могат да се наредят политически актьори, икономически рискове и социални несигурности.

XS
SM
MD
LG