Връзки за достъпност

Извънредни новини

"Шамар, който не заслужавам". АЕЦ "Козлодуй" съди за 500 хил. лв. служителка, разкрила нарушения


Наталия Станчева получи в края на 2023 г. наградата „Златен ключ“ на Програма достъп до информация в категорията „Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ“. На снимката е Станчева на фона на АЕЦ "Козлодуй". Колаж
Наталия Станчева получи в края на 2023 г. наградата „Златен ключ“ на Програма достъп до информация в категорията „Гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДOИ“. На снимката е Станчева на фона на АЕЦ "Козлодуй". Колаж

Служителка разкрива нарушения в АЕЦ "Козлодуй". В отговор централата завежда дело-шамар срещу нея за половин милион лева. С аргументи, които юристи определят като несъстоятелни. Допустимо ли е държавно предприятие да съди физическо лице?

Службата по трудова медицина в АЕЦ "Козлодуй" работи незаконно като поликлиника, която прави фиктивни медицински прегледи и лабораторни изследвания на служителите в централата.

Това разкритие прави Наталия Станчева, медицинска сестра в нелицензираната поликлиника. Тя и майка ѝ са подали над 70 искания за достъп до обществена информация до различни институции. Вследствие на събраните данни Станчева подава и десетки сигнали до близо 40 държавни органа.

Нарушението установяват три независими контролни органа - Регионалната здравна инспекция във Враца, Националният център по радиология и радиационна защита и Изпълнителната агенция "Медицински надзор". Министерството на здравеопазването е предало на прокуратурата материали от проверката.

На АЕЦ "Козлодуй" са дадени предписания да затвори незаконното лечебно заведение, което не е лицензирано, както изисква законът.

Това става през юни 2023 г. От края на септември обаче поликлиниката възобновява дейността си, казва Станчева. В нея работят над 60 медици, назначени на трудови договори от АЕЦ "Козлодуй". Станчева е изолирана, работа не ѝ се дава, целта е да напусне. Нещо повече - срещу нея атомната електроцентрала завежда дело за половин милион лева.

Това е накратко историята, която започва през 2022 г. и продължава досега.

"Заведеното срещу мен дело е наистина шамар, който мисля, че не заслужавам", казва Наталия Станчева пред Свободна Европа.

АЕЦ "Козлодуй" обвинява нея и майка ѝ, че са злоупотребили с конституционните си права за достъп до информация и за подаване на жалби до държавните органи.

Конституцията обаче не ограничава броя на жалбите, които един гражданин може да отправи, както и обема на аргументите в своя защита, на които има право.

"Нещо повече, такова разбиране би създало опасен прецедент и би лишило гражданите от възможност да упражняват права, гарантирани им от Конституцията", пишат Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) и фондацията "Програма достъп до информация" в обща позиция.

Двете организации призовават АЕЦ "Козлодуй" да оттегли иска си срещу Станчева и майка ѝ.

Те попаднат под закрилата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Той е в сила от май 2023 г. и въвежда едноименна европейска директива.

В България органът, определен да осигурява защита по този закон, е Комисията за защита на личните данни.

Искът е заведен през юли 2023 г. от предходното ръководство на АЕЦ "Козлодуй", каза пресцентърът на електроцентралата пред Свободна Европа.

"Настоящото ръководство, след като се запознае и анализира всички обстоятелства около случая, ще вземе решение, гарантиращо законните интереси и репутацията на дружеството", се казва в писмения отговор.

АЕЦ "Козлодуй" обвинява двете жени, че не са използвали информацията единствено, за да си съставят собствено мнение, а са я разпространили, включително до медии.

Законът за достъп до обществена информация обаче не изисква от заявителя да посочи за какво ще използва получената информация.

От оповестяване на "обществена информация" полза има цялото общество. Освен това според Конституцията и международните договори за правата на човека в демократичното общество всеки има право свободно да разпространява информация, отбелязва АЕЖ.

Според Европейския съд по правата на човека именно достъпът до информация с цел нейното разпространение от журналисти, неправителствени организации или граждани се ползва със защитата на европейската Конвенция за правата на човека.

Именно за активното използване на Закона за достъп до обществена информация, стигнало до разкритието в централата, Наталия Станчева получава наградата "Златен ключ" на "Програма достъп до информация" за 2023 г.

АЕЖ и "Програма достъп до информация призовават АЕЦ "Козлодуй" да се откаже от иска срещу Станчева и майка ѝ по две причини:

  • не е допустимо държавна институция да води дела-шамари срещу граждани;
  • шансовете АЕЦ "Козлодуй" да спечели делото изглеждат нищожни.

Искове срещу граждански активисти и журналисти за толкова големи суми са една от характеристиките на т.нар. дела-шамари (SLAPP). Тези съдебни процеси се стремят да откажат обвинените от обществено значимите теми, по които работят.

През март 2023 г. застрахователната компания "Лев инс" заведе дело-шамар срещу онлайн медията Медиапул за 1 млн. лева, което загуби на първа инстанция.

"Основната функция на контролираното от държавата дружество е да произвежда електроенергия в полза на потребителите, а не да харчи средства за покриване на съдебните разноски по такива предизвикани от него дела", казват в позицията си АЕЖ и "Програма достъп до информация".

Атомната електроцентрала е собственост на Българския енергиен холдинг (БЕХ), чийто принципал е министърът на енергетиката.

"Плащат със здравето и живота си"

След 20 години работа в службата по трудова медицина в предприятието Наталия Станчева е дисциплинарно уволнена. Според работодателя ѝ - за "нарушението", че като медицинска сестра отказва да извърши прегледи, както и тестове за COVID-19.

Тя обжалва и след три съдебни инстанции съдът я възстановява на работа.

"Аз в момента се водя на работа, но работа не ми се възлага. Промениха ми работното място и налагат всичко възможно като тормоз спрямо мен, за да спра [да се занимавам с проблема] и да напусна", казва Станчева.

"Аз няма да се откажа, защото в района на АЕЦ и Северозападна България злокачествените заболявания са с по-висок процент и това го доказва статистиката", добавя тя.

Въпреки констативните протоколи и направените предписания поликлиниката продължава да работи, а работниците на централата продължават да минават на фиктивни прегледи, казва Станчева.

"Това е наистина абсурд. Говорим за здравето на хората - това е човешкият ресурс на стратегическия обект АЕЦ "Козлодуй", казва тя.

От електроцентралата не отрекоха поликлиниката да работи. "Законово изискваното медицинско наблюдение в АЕЦ "Козлодуй" се извършва при стриктно спазване на действащата в страната нормативна уредба", казаха пред Свободна Европа.

По думите ѝ по-страшното е, че лечебното заведение се намира на метри от 5-ти реактор.

"Това е притеснително дори за човек, който няма представа какво означават йонизиращите лъчения. Работниците там заслужават истинско медицинско наблюдение, защото плащат със здравето и живота си", казва Станчева.

В атомната електроцентрала работят около 4 хил. души. Още толкова хора от външни предприятия минават на прегледи през поликлиниката срещу заплащане.

"В предмета на дейност на предприятието е производство на електрическа енергия, не медицински дейности", казва Станчева.

Лекарите са на трудови договори към АЕЦ "Козлодуй".

"На практика се получава така, че работодателят преглежда своите работници, което е контрол и лост за влияние. При това без контрол от държавни органи, макар че всички са запознати", казва Станчева.

Тя добавя, че ако някой е неудобен, той може да бъде определен като "болен", преместен или уволнен.

По думите ѝ голяма част от медиците биха искали да съдят компанията за фиктивните прегледи, които са принуждавани да правят, но никой не се осмелява.

"Аз съм единствената, която си позволи да изнесе публично информация, затова получих и въпросния "шамар", казва Наталия Станчева.

Форум

XS
SM
MD
LG