Връзки за достъпност

Извънредни новини

Какво точно ще работи европейският главен прокурор


Основната цел на европейската прокуратура е да разследва измами с европейски средства и фондове.
Основната цел на европейската прокуратура е да разследва измами с европейски средства и фондове.

Новият общ разследващ орган ще може да изисква от страните членки всяко дело, по което има данни за нанесени щети на европейския бюджет, включително чрез корупция, пране на пари, данъчни измами, подправяне на документи и други

Европейският съюз (ЕС) е на прага на създаването на наднационална независима прокуратура, която ще действа на територията на общо 22 страни членки, подкрепили идеята, сред които е и България. Основната цел е подобряване на разследванията на измами с европейски средства и фондове, но обхватът на действие на обвинителите няма да се изчерпва само с финансовите престъпления.

Според регламента на Съвета на ЕС от октомври 2017 г., с който бе даден ход на създаването на новата структура, тя ще може да се занимава и с дела за ред други престъпления, като корупция, пране на пари и фалшифициране на официални документи, например.

Условието е да са нанесени щети на бюджета на Общността за не по-малко от 10 000 евро, а при случаите на сложни трансгранични измами с ДДС – за поне 10 млн. евро.

Европейската прокуратура обаче ще може да изисква на свой отчет и дела за „неразривно свързани престъпления“, а не само конкретните казуси за евроизмами. Става въпрос за деянията, чрез които са били създадени условията за ощетяване на бюджета на ЕС или за такива, извършени от длъжностни лица от администрацията на съюза или на някоя от страните членки.

Структурата

Европейската прокуратура ще бъде изградена на две нива – централно и национално. На централно равнище в Люксембург ще бъдат базирани европейският главен прокурор и по един обвинител от всяка от страните членки, подкрепили Регламент 2017/1939. Сред тях ще бъдат избрани и двама заместници на главния прокурор.

​Децентрализираното равнище ще се състои от европейски делегирани прокурори, които ще работят в участващите 22 страни членки. Службата на централно ниво ще упражнява надзор върху разследванията и повдигането и поддържането на обвинението пред националните съдилища.

Създаването на новия разследващ орган не бе подкрепено само от Великобритания, Ирландия, Швеция, Дания, Полша и Унгария. Затова и на тяхна територия няма да действат европейски делегирани прокурори.

Правомощията

Европейските прокурори ще имат същите правомощия като националните обвинители, като ще водят действията по разследване на делата, образувани на централно ниво, но ще могат да откриват и свои производства, както и да изземват местни казуси. Изискването е, докато работят като делегирани прокурори от новата европейска структура, те да са и действащи магистрати в съответната страна членка.

„Разследванията на Европейската прокуратура следва по правило да се провеждат от европейските делегирани прокурори в държавите членки. Те следва да ги провеждат в съответствие с настоящия регламент, а по отношение на въпроси, които не са обхванати от настоящия регламент, в съответствие с националното право. Европейските делегирани прокурори следва да изпълняват задачите си под наблюдението на наблюдаващия европейски прокурор и под ръководството и указанията на компетентната постоянна камара“, се посочва в Регламент 2017/1939.

В документа се уточнява още, че правомощията на тези обвинители приключват по дадено дело едва след постановяването на окончателна присъда по него. В тази връзка „следва да им бъде предоставен независим статус във функционално и юридическо отношение, който е различен от всеки друг статус по националното право“.

Задълженията

Европейските делегирани прокурори ще бъдат длъжни да изпълняват само указанията на постоянните камари, които ще бъдат съставени в Люксембург след избора на обвинителите от състава на централната структура.

При разминаване между тези указания и допустимите действия по разследване според законодателството в съответната страна членка, европейският делегиран прокурор трябва да поиска преразглеждане на инструкциите.

„Европейският делегиран прокурор, който работи по делото, следва да докладва на наблюдаващия европейски прокурор и на компетентната постоянна камара за всяко съществено развитие по делото, като например предприемането на мерки за разследване или промени в списъка на заподозрените лица.“

Европейската прокуратура няма да разполага със свои звена за задържане, а ще си сътрудничи със съответните служби в страните членки. Заподозрените за евроизмами ще имат всички права, предвидени от законодателството и Хартата на основните права в ЕС.

Сред тях са устен и писмен превод, информация и достъп до материалите по делото, достъп до адвокат и възможност за комуникация с близки, право на мълчание при спазване на презумпцията за невинност, правна помощ, както и възможност за представяне на доказателства, назначаване на експерти и изслушване на свидетели. Обвиняемите ще могат да ползват и всички мерки за защита, предвидени в националното право, от което зависи производството.

  • 16x9 Image

    Борис Митов

    Борис Митов е журналист в Свободна Европа от 2019 година. Има над 15 години опит като съдебно-криминален репортер. Следил е работата на службите за сигурност и съдебната система в различни медии, сред които БТА, "Сега" и "Медиапул".

XS
SM
MD
LG