Връзки за достъпност

Извънредни новини

Може да направи обиск, но не може да ремонтира улица. Какви са правомощията на районния кмет?


Избрахте си районен кмет. Сега искате да му се обадите и да му кажете колко дълго чакате вашата улица да бъде ремонтирана. Какво може да направи той?

Краткият отговор - нищо. По-дългият - може да напише докладна до кмета на общината и с това правомощията му се изчерпват. Ако обаче случайно някой ви нападне на улицата пред очите на районния кмет, той може законно да използва сила или оръжие, както и да провери самоличността на нападателя и да го задържи до идване на полицията.

София, Пловдив и Варна

В трите най-големи града на страната - София, Пловдив и Варна, освен кмет гражданите избираха и районни кметове. В столицата районите са 24, в Пловдив са 6, във Варна 4. В някои от тези райони живеят между 50 и 100 хиляди души. Те са по-големи от повечето областни градове, но не са самостоятелни юридически лица както общините. Ето защо кметовете на тези райони нямат самостоятелен бюджет.

Затова и въпросът дали могат районните кметове сами да планират разходите си има кратък отговор и той е "не". Те са второстепенен разпоредител с бюджетни средства, т.е. нямат възможност да преценяват как да управляват финансово района си. Такава преценка прави кметът на общината и отпуска или не средства.

Могат ли да управляват големите проекти в района?

И тук краткият отговор е "не". Пример е ремонтът на столичната улица "Граф Игнатиев", която се намира на територията на район "Средец". Решенията за такива проекти се вземат на централно ниво, а изпълнителите се избират от общината.

"На един етап представители на ГЕРБ в Столичния общински съвет разпространяваха публично тезата, че всички участници в строителството са си свършили много добре работата и само районният кмет не е изпълнил задължението си да информира гражданите. В последствие се видя, че това въобще не е така", обясни пред "Дневник" бившата кметица на района Мария Ачкова.

Могат ли да правят обществени поръчки или да променят графика и фирмата на сметосъбиране?

Краткият отговор отново е отрицателен. Принципно законът не забранява на кмета на общината да делегира на районния си колега подобни правомощия, но това обикновено не се прави.

През 2008 г. тогавашният районен кмет на столичния "Лозенец" Прошко Прошков кани германски производител на почистваща техника да направи показно чистене на улици в района и критикува концесионера по чистотата на София. След като за 45 минути малки мултифункционални машини измитат и измиват паважа и окастрят избуялите храсти, Прошков обявява, че е крайно наложително тази дейност да бъде прехвърлена в правомощията на кметовете на райони. Това не се случва.​

Какво може да прави районният кмет?

Правомощията на районния кмет са регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация. В чл. 46 са изброени дейностите, за които отговаря.

- изпълнява бюджета на общината в частта му за района
- отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост
- организира провеждането на благоустройствени, комунални и др. мероприятия
- назначава и освобождава служителите в районната администрация
- води регистрите на населението и гражданското състояние и ги актуализира в ЕСГРАОН
- осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица
- осигурява спазването на обществения ред в района
- ръководи защитата на населението при бедствия и аварии
- организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината за района
- може да участва в заседанията на общинския съвет със съвещателен глас.

Районният кметове съгласува и одобрява техническите или работните инвестиционни проекти и учредява право на строеж.

Той също така има задължение да съблюдава за спазването на реда в квартала. Ето защо има правомощия по Закона за МВР на съответната територия, до пристигане на полиция. Затова той може да извършва проверка на самоличност, арест, обиск, проверка на вещи и помещения. Може да ползва сила и оръжие.

Най-ново видео

XS
SM
MD
LG