Връзки за достъпност

Извънредни новини

Връщането на водата в "Студена". Какво се прави и ще има ли резултат


Язовир "Студена" на 18 декември
Язовир "Студена" на 18 декември

На 18 декември сутринта, точно месец след началото на водния режим в Перник, в язовир „Студена“ има 1,67 млн. куб. м. използваема вода по данни на местното ВиК дружество. Миналата година по същото време в него е имало около 11 млн. куб. м. вода.

Въпреки тежките икономии, на които са подложени над 100 хил. жители на Перник, Батановци и девет села в региона, водата в язовира продължава да намалява. Ако потреблението продължи със същите темпове (за декември 2019 г. одобреното от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) количество вода е 950 хил. куб. м.) и без допълнителен приток на води, след около месец ще бъде достигнат т. нар. мъртъв обем на язовира, който не може да се използва за водоснабдяване. И то ако данните на ВиК – Перник са верни. Съмнения повдигна доклад на „Софийска вода“, който препоръчва подмяна на уредите за измерване на количествата вода във водоснабдителната система в Перник.

В началото на седмицата бяха одобрени първите мерки след ограничаването на водовземането през ноември, които да предотвратят още по-тежка криза от тази, с която се сблъскаха вече жителите на миньорския град. Отпуснати бяха над 2 млн. лева за изграждане на временно аварийно съоръжение, което да доведе повече вода в язовира, и за осъществяване на плана на от Атанас Русев за оптимизиране на водоизточниците на „Студена“ и използването на нови. Именно екипът на Русев откри още в първия ден от осъществяването на плана си, че големи количества вода са отклонявани от източници. И че вместо да пълни язовира, тази вода е отивала в неизвестна посока.

Беше подменен и повреден кран, който според доклад на „Софийска вода“ не позволява да се ограничи водоподаването към промишлената зона в града.

Какво знаем дотук и ще сработят ли мерките за връщането на водата в язовир „Студена“?

Докога е имало вода за промишлени цели

В сряда след няколко дни забавяне беше подменена спирателната арматура в началото на главен клон от водопроводната мрежа на Перник, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това се случи, след като от доклад на „Софийска вода“ стана ясно, че съоръжението е неизправно и водоподаването към индустриалната зона не може да бъде ограничавано. В доклада е записано, че през този главен водопровод се подава 290 л/сек вода.

Свободна Европа се свърза с прокуриста на ВиК – Перник инж. Камен Каменов, назначен след началото на кризата да контролира действията на ръководството на дружеството, който обясни, че става дума за водопровод, който захранва целия район Промишлена зона. Това включва голяма част от територията на града и в рамките му се намират както предприятията „Стомана Индъстри“ и „Топлофикация“ – Перник, така и жилищни сгради. „Тази вода е насочена към населението на града и към двете предприятия, но за питейно-битови нужди. Само за питейно-битови нужди, не за промишлени цели“, каза той.

От думите на Камен Каменов стана ясно също, че от този водопровод има разклонения за двата големи промишлени водоползвателя, обаче водата, която се подава през тях, е за питейно-битови цели за работещите там хора, тя се отчита с водомер и се подава съгласно режима, на който са и останалите райони в града. В доклада на „Софийска вода“ е записано, че водата от това отклонение не се ограничава съгласно водния режим.

На въпрос какво в крайна сметка е наложило смяна на съоръжението, Каменов обясни, че за да се поправят потенциални течове и аварии във водопроводната мрежа, този кран трябва да може да се затваря напълно.

Докладът на „Софийска вода“ е изготвен в периода 25-28 ноември. По думите на министъра на околната среда Нено Димов от 4 декември, цитиран от „Фокус“, Басейнова дирекция към МОСВ е сложила на 29 ноември пломби на водопроводите още при пречиствателната станция на язовира, които да гарантират, че няма да се употребява вода за промишлени цели.

Вода обаче е отклонявана с години

На фона на тежкото положение на жителите на Перник стана ясно, че незаконни водохващания са отклонявали големи количества вода, която трябва да пълни язовир Студена, в продължение на години. Освен извора „Врелото“, за който преди седмици беше съобщено, че е отклоняван към помпена станция „Крапец“ и от там към Радомир в режим на аварийна ситуация, каквато според МОСВ не е била обявена, вода е отклонявана незаконно и от Палакарийския канал, отвежда води от водосборния басейн на река Палакария към река Струма, която пък пълни язовир „Студена“.

Това стана ясно по време на обхода в района на Атанас Русев, който разработи план за увеличаване на притока на вода към язовир Студена. С него се свързахме в първия ден от изпълнението на плана му, който получи финансиране от МРРБ с повече от месец закъснение. По предварителни оценки дейностите, заложени в него, могат да доведат допълнителни 30 000 – 40 000 куб. м вода на ден в яз. „Студена“.

„Като намерим обаче съоръжение като днешното, което е отклонявало такова количество вода, всичките ни предварителни оценки отиват на кино“, отбеляза той на слизане от планината, където с екип от специалисти и представители на МВР работят за възстановяването на водоподаването в пълен обем към язовира от източниците му във Витоша.

„Тези канали, които ние сега отпушваме и ревизираме, ако са в това състояние, в което ги заварихме, няма да проведат повече от 100 л/сек., дори да паднат страхотни дъждове. А след като ги оправим, те ще могат да проведат 300 – 400 л/сек. и повече, ако трябва. Това е смисъла на работата ни“, обясни той. Той отчита като една от основните причини за лошото състояние на съоръженията липсата на поддръжка от отговорните институции.

По думите му ако водата от река Владайска се насочи към Владайския канал, откъдето да отива в „Студена“, каквато беше една от първите предложени мерки за излизане от кризата, и след като се изпълнят всички мерки за оптимизация на водоизточниците, в язовира може да постъпват големи количества вода. „Тези водоизточници зависят от природата, но зависят и от нас“, посочи Русев. Във втория етап на плана му се предвижда извор, който досега не е бил част от водосбора на яз. „Студена“ да бъде добавен към него.

В сряда незаконното отклонение на Паликарийския канал е запечатано от полицията и водата е насочена отново към язовир „Студена“. „Тази вода не е достатъчна, за да се напълни язовира, но когато се натрупат няколко такива източници, нивото ще започне да се повишава“, отбеляза Русев.

От доклада на „Софийска вода“, който е публичен на сайта на Общинския съвет на Перник, става ясно също, че водопроводната мрежа има редица проблеми. Сред тях са множеството аварии. Една от основните е повредата на водопровода над стадиона в с. Кладница, който наводнява района. Посочено е също, че е открито отклонение към вилна зона Кало, което не е изграждано от ВиК - Перник и вероятно не е законно.

Най-ново видео

XS
SM
MD
LG