Връзки за достъпност

Извънредни новини

Целта ни е Европа без домашно насилие. И COVID-19 няма да ни спре


Хелена Дали, европейски комисар, отговарящ за равенството
Хелена Дали, европейски комисар, отговарящ за равенството

Пандемията изведе на преден план неравенствата в нашето общество, които съществуваха и преди, но се увеличиха по време на настоящата криза. Строгите противоепидемични мерки водят до повишено излагане на жените и децата на домашно насилие и малтретиране.

През последните 12 месеца 243 милиона жени и момичета по света са били подложени на сексуално или физическо насилие от интимен партньор. В Европа 22 % от всички жени са преживели физическо и/или сексуално насилие от страна на партньор след навършване на 15 години. Всеки може да се окаже обект на домашно насилие и насилие от страна на интимния партньор, но по-голямата част от жертвите са жени и деца, като децата страдат в качеството си на свидетели на насилие или са пряк обект на насилие.

Хората по целия свят са принудени да останат у дома — мерките за изолация в домашни условия са необходими за преодоляване на настоящата пандемия. Но не за всеки домът е безопасно място. Много от жертвите на домашно насилие са изолирани в опасна среда, затворени със своя насилник, с ограничен достъп до ресурси и услуги за помощ.

Няколко факта от последния месец

Последните данни показват, че от избухването на епидемията от коронавирус насилието срещу жени и деца, и особено домашното насилие, се е увеличило. Във Франция се наблюдава нарастване с 30 % на случаите на сигнализирано домашно насилие от влизането в сила на мерките за изолация на 17 март. В Кипър телефонните повиквания към подобна гореща линия са били с 30 % повече през седмицата след 9 март, когато страната установи първия си потвърден случай на коронавирус. В Белгия обажданията по горещата телефонна линия са се увеличили със 70 % от началото на мерките за изолация в домашни условия.

Други държави заявиха, че няма увеличение на сигналите за насилие до полицията. Това е логично при възникналите обстоятелства - възможно е жертвите да са възпрепятствани и да се страхуват да сигнализират, ако техният насилник присъства постоянно, затворен в дома заедно с тях, а може и да нямат достъп до безопасни канали за сигнализиране.

Ето защо липсата на увеличение или слабото увеличение на сигналите за домашно насилие не означава, че случаите на малтретиране не се увеличават. Трябва да бъдем креативни, както го изискват обстоятелствата.

Какво може да се направи

Някои държави членки вече прилагат мерки за ответни действия, за защита на жените и децата от насилие. В Испания услугите за подкрепа и защита на жертвите на домашно насилие са обявени за основна услуга, което позволява тези услуги да се предоставят със същия капацитет по време на кризата. В Белгия, Франция и Испания бяха проведени кампании за повишаване на осведомеността, популяризиращи механизъм за предупреждение, който дава възможност на жените да търсят помощ в аптеките.

Освен това в Белгия бяха предложени хотели и празни обществени сгради като алтернатива на центровете за подслон на жертвите на насилие. Също така някои местни полицейски органи използваха проактивен подход и достигнаха до жени, подали жалби за домашно насилие. Други държави членки увеличават усилията си в тази насока.

Нуждаем се от чувствителни към аспектите на пола мерки по време на настоящата пандемия и на следващия етап на възстановяване и призоваваме държавите — членки на ЕС, да засилят подкрепата си за националните горещи телефонни линии и онлайн услугите за консултиране. Държавите членки трябва да осигурят условия за намиране на решения в случаите на домашно насилие, както и да предвидят преки фондове при извънредни ситуации за организациите, предоставящи подкрепа на жертвите на насилие, включително центрове за подслон.

Услугите за превенция и подкрепа на жертвите и свидетелите на домашно насилие трябва да се ползват с приоритет като основни услуги. Държавите членки на ЕС трябва да продължат да изпълняват своите задължения, определени в правото на ЕС, по-специално в Директивата за правата на жертвите, и в Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Ще продължим нашите действия за Европа без насилие срещу жени и деца. Няма да позволим коронавирусът да забави нашите действия.

Ролята на ЕС

Сега е по-важно от всякога да се гарантира, че равенството между половете е в центъра на нашата работа. Както бе обявено в Стратегията за равенство между половете за периода 2020-2025 г., приключването на присъединяването на Съюза към Конвенцията на Съвета на Европа продължава да бъде основен приоритет.

Както винаги, подкрепяме държавите членки в обмена на добри практики за предотвратяване на основаното на пола насилие и на домашното насилие, и финансираме организации в цяла Европа по проекти за справяне с този бич, било то чрез подкрепата за смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства („SURE“), Европейския социален фонд (ЕСФ) или механизмите и оборудването, които Европейската комисия предложи.

Настоящата пандемия е изпитание за човечеството. Трябва да покажем солидарност помежду си възможно най-добре. Призовавам всички: ако подозирате, че някой е заплашван или малтретиран, било то във Вашето семейство, в семейството в широк смисъл, в квартала или в приятелския кръг, свържете се с полицията или горещата телефонна линия във Вашия район.

Трябва да работим заедно, за да осигурим такъв отговор на кризата с коронавируса, който защитава жените и децата, и не позволява те да поемат непропорционално риска от тази пандемия. Трябва да увеличим усилията си за реакция, която отчита равнопоставеността на жените и мъжете, и за изкореняване на насилието срещу жени и деца.

За финал: адрес и телефон за връзка

Ако подозирате, че някой е заплашван или малтретиран, било то във Вашето семейство, в семейството в широк смисъл или в семействата на съседите, свържете се с полицията или горещата телефонна линия във Вашия район. Номерата на достъпните горещи телефонни линии са тук (трябва да въведете България в менюто "локация" на картата - б. ред.)

За деца, които търсят помощ по поверителен и анонимен начин, съществува европейска гореща телефонна линия за деца: 116 111.

* Авторката е европейски комисар по въпросите на равенството. Този текст излиза днес в по една медия на повечето страни членки на ЕС. Заглавието е на редакцията на Свободна Европа

** Становищата, изказани в рубриката „Мнение“, могат да не отразяват позицията на Свободна Европа.

XS
SM
MD
LG