Връзки за достъпност

Извънредни новини

Наводнението в Перник е било само въпрос на време. И всички са знаели това


Скъсаната дига на депото "7-ми септември" край кв. "Калкас"
Скъсаната дига на депото "7-ми септември" край кв. "Калкас"

Хората в Перник не могат да се похвалят с късмет. След безводието и мръсния въздух в разгара на пандемията от COVID-19 те бяха сполетени и от наводнение. На 7 май дигата на депото за отпадъци на "Топлофикация Перник" се скъса и наводни два квартала в града с вода, смесена с отпадъците от горенето на въглища в местната ТЕЦ „Република“.

В крайна сметка жителите на града останаха без топла вода дори в частта от денонощието, в която изобщо имат вода. Причината е, че „Топлофикация Перник“ няма къде другаде да изхвърля отпадъците от горенето на въглища, а твърди, че няма готовност да работи с природен газ.

Подобно на по-голяма част от кризите, които се стовариха на жителите на града през последната половин година, аварията на депото за отпадъци не е резултат от случайност.

Краен срок за спирането на работата на съоръжението е поставян няколко пъти. Последният е бил до края на 2016 г. Това е записано в разрешителното на „Топлофикация Перник“ АД за депото. Според съобщение на дружеството от юли 2017 г., цитирано от БТА, капацитетът на съоръжението е бил запълнен още към този момент. Въпреки това отпадъците от горенето на въглища в ТЕЦ „Република“, чиято собственост е свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, са изсипвани там до 7 май 2020 г.

Сега хората в Перник са поставени пред ситуацията или да нямат топла вода, или да са заплашени от ново наводнение. Според „Топлофикация“ обсъжданият вариант за работа с природен газ вместо с въглища е невъзможен, а друг вариант за складирането на отпадъците от горенето на въглища освен авариралото депо няма. Т.е. безизходица.

Срокът на годност е изтекъл отдавна

Сгуроотвалът (депото - б.а.) „7-ми септември“ е в експлоатация от 1978 г. Тогава той е бил разположен по-ниско от игрището, което беше залято на 7 май, спомнят си жители на града. Сега съоръжението се извисява като хълм над него. Причината е, че през годините капацитетът му е изчерпван, но вместо да се потърси друго решение, дигите му са надстроявани многократно, за да може в него да се събират още и още отпадъци. Тази практика води до нестабилност на тези диги, смятат експерти, и в крайна сметка до изливането на отпадъчни води извън депото.

Въпросът е повдиган преди повече от десетилетие, когато пепелта от депото предизвиква запрашаване на въздуха в няколко квартала на Перник.


Въпросът е повдиган преди повече от десетилетие, когато пепелта от депото предизвиква запрашаване на въздуха в няколко квартала на Перник. На 2 юни 2006 г. към тогавашния министър на околната среда Джевдет Чакъров на парламентарен контрол е отправен въпрос от депутата Росица Янакиева, по-късно кмет на Перник, за този сгуроотвал. От отговора на Чакъров се разбира, че е предвидено да се изгради ново депо, а действащите тогава сгуроотвали на ТЕЦ „Република“ – „7 септември“ и „Кудин дол“, които са с изчерпан капацитет – да бъдат изведени от експлоатация до края на 2009 г.

Това обаче не се случва. През 2008 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) на Перник издава ново комплексно разрешително на „Топлофикация Перник“ за това съоръжение. Това разрешително е актуализирано с решение от 2013 г. Според условията, записани в него, „Топлофикация Перник“ „трябва да приключи техническата рекултивация на цялата територия на Сгуроотвал „7-ми септември“ в срок до 31 декември 2016 г.“ След тази дата на депото не би трябвало да се изхвърлят нови отпадъци. Но те продължават да се изхвърлят.

Тоест вече няколко пъти е поставяна крайна дата за използването на съоръжението, която нито веднъж не е спазена.

Авариралото преди седмица съоръжение може да побере по разрешително общо 32,8 млн. куб. м отпадъци или 26 275 200 тона. За сравнение максималният обем на язовир „Студена“, от който Перник се снабдява с питейна вода, е малко над 25 млн. куб. м. На 25 юли 2017 г. „Топлофикация Перник“ е съобщила, цитирана от БТА, че е изчерпан капацитетът на сгуроотвал „7-ми септември“ и на другото депо за отпадъци, което се използва от ТЕЦ „Република“ – „Кудин дол“.

Защо и как съоръжението е продължило да работи след това? Свободна Европа потърси за коментар изпълнителния директор на „Топлофикация Перник“ АД Любомир Спасов, но до публикуването на текста не успяхме да се свържем с него.

Това не е първата авария

През последните години по дигата, с която е оградено депото, е имало няколко аварии. През март 2019 г. по време на кампания по залесяване на сдружението „Дишай, Перник“ е забелязан теч от депото, който не е засегнал жилищни квартали. В доклади на РИОСВ Перник се съобщава за аварии и по-рано – през юни 2017 г. от съоръжението изтичат отпадъци, които стигат до река Струма. Освен това само през 2019 г. са регистрирани пет пробива на т. нар. шламопроводи – тръбите, по които отпадъчните води, стигат до депото, при които е замърсена реката.

Миналата седмица за пръв път се стигна до заливане на жилищен квартал. Опасно ли е това?

Сгуроотвалът „7-ми септември“ е класифициран като депо за неопасни отпадъци. „Това обаче не означава, че вътре не се съдържат вещества, които имат неблагоприятно въздействие. Въглищата по принцип съдържат тежки метали и други вещества, които имат ефект върху природата и здравето на хората“, коментираха експерти, с които Свободна Европа говори.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщи след аварията, че са взети проби от река Струма от пет пункта по поречието ѝ. В пробите от два пункта е установено превишение на нормите по показател електропроводимост. Останалите показатели са били в норма. Ще бъдат изследвани проби и от почви, засегнати от аварията.

Нарушения и наказания

Неизпълнението на параметрите на разрешителното е довело до санкции за дружеството от РИОСВ Перник. Веднага след като беше подаден сигнал за аварията на 7 май МОСВ, под чиято шапка са регионалните инспекции по околната среда, съобщи, че „за сгуроотвал „7-ми септември“ РИОСВ-Перник е съставила на „Топлофикация Перник“ АД 4 броя актове за установяване на административни нарушения и са съставени наказателни постановления с имуществена санкция общо в размер на 90 хиляди лева за неизпълнения на условия в разрешителни.“

Свободна Европа изпрати запитване до екоминистерството за какви точно нарушения са наложени санкциите, но до публикуването на текста отговор не беше получен.

От отчет на РИОСВ Перник от ноември 2018 г. става ясно, че към този момент е била наложена глоба от 25 000 лева за това, че „Топлофикация Перник“ продължава да използва депото „7-ми септември“ след края на 2016 г. Има и наложена глоба за това, че дружеството не е съобщило за авария, довела до изпускане на непречистени шламови води в р. Струма от сгуроотвал „7-ми септември“.

Защо това депо още работи

„Топлофикация Перник“ е трябвало да спре да използва депото до края на 2016 г., но продължава да го ползва и до днес. Пред бТВ директорът Любомир Спасов обясни, че дружеството продължава да излива отпадъци там, защото няма къде другаде да ги складира. „Шламохранилището вече е в края на експлоатационния си живот. Трябва да приключваме вече работата с него, но имаме още работа по строежа на новото“, каза той.

Всъщност строеж на ново депо никога не е започвал. Дружеството е внесло през 2016 г. инвестиционно намерение за преустройство и разширение на съществуващото депо за отпадъци „Кудин дол“. То обаче включва промяна на предназначението на земеделски земи, които не са собственост на дружеството, в промишлени. Разрешение за това до момента не е дадено от Министерството на земеделието.

Сега на „Топлофикация Перник“ е издадено предписание да не използва депото, чиято дига се скъса.


Сега на „Топлофикация Перник“ е издадено предписание да не използва депото, чиято дига се скъса. За да продължи дружеството работата си и хората да не останат без топла вода, на среща на министъра на околната среда Емил Димитров с ръководството беше договорено то да започне да използва природен газ.

Още на 8 май обаче изпълнителният директор заяви пред БТА, че ТЕЦ „Република“ ще продължи да работи на въглища, защото няма готовност да започне работа на газ. По думите му пускането на газовия котел би било свързано и с много разходи, които според него са неоправдани. Досега съоръжението е било използвано само като поддържаща мощност.

Затова от „Топлофикация Перник“ искат разрешение от РИОСВ да продължат да използват авариралото депо, за което няколко пъти през последните десетилетия е съобщавано, че е със запълнен капацитет.

Според експертите, с които Свободна Европа говори, обичайна практика в такива ситуации е дружеството да плати за услугите на фирми, които да се погрижат за извозването на отпадъците от изгарянето на въглища. Пред местната медия „За Перник“ обаче Спасов е заявил, че такъв вариант не се обмисля, защото е невъзможен.

XS
SM
MD
LG