Връзки за достъпност

Извънредни новини

Влизат в сила промени при изчисляването на пенсиите. Минималната става 370 лв.


Жена пали свещ в катедралата "Александър Невски" на 25 декември по време на коледната литургия.
Жена пали свещ в катедралата "Александър Невски" на 25 декември по време на коледната литургия.

На 25 декември влизат в сила промени в пенсионното законодателство, които ще увеличат размера на трудовите пенсии за всички пенсионери. Минималната пенсия става 370 лв., а максималната 1500 лв.

Парламентът одобри законовите промени, предложени от новото правителство, на 23 декември.

Размерът на всички пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 24 декември 2021 г., ще се изчислява с нова тежест за годините и месеците осигурителен стаж без превръщане. Ще се прилага процент 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане, както и съответната част от тези проценти - за всеки месец осигурителен стаж.

НОИ ще преизчисли и над 2 000 000 трудови пенсии и добавки (в т.ч. пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии, наследствени пенсии и вдовишки добавки), отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г. При това преизчисляване ще бъде приложена по-високата тежест за всяка година и месец осигурителен стаж без превръщане.

Преизчисляването на пенсиите ще се извърши без да се променя доходът, от който е изчислена всяка една от тях, след което размерът ѝ ще се осъвремени, преизчисли и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 24 декември 2021 г. включително.

Преизчисляването ще се извърши само ако това е по-благоприятно за пенсионера. В противен случай ще се запази размерът на пенсията, получаван до датата на преизчисляването.

Преизчислените размери на пенсиите си хората ще започнат да получават през януари 2022 г.

От 25 декември минималната пенсия се увеличава от 300 лв. на 370 лв. Въз основа на този размер се определят минималните размери и на останалите видове пенсии, свързани с трудова дейност, като например: 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) - за пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при условията на непълен осигурителен стаж (към момента - не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж); 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) - за пенсията за инвалидност поради общо заболяване при трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 50 и 70,99 на сто, съответно 388,50 лв. за същия вид пенсии при процент на увреждане от 71 до 90 на сто и 425,50 лв. - за над 90 на сто; 277,50 лв. (75 на сто от 370 лв.) - за наследствените пенсии.

С промените пенсионерите, които получават минимален размер на съответния вид пенсия ще достигнат 1 044 000 при 892 000 към настоящия момент.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях също се увеличава - от 1440 лв. на 1500 лв. Така пенсионерите, чиито пенсии са ограничени до т.нар. "таван" на пенсиите ще се увеличат от около 27 500 на над 34 000.

  • 16x9 Image

    Свободна Европа

    Свободна Европа е службата за България на Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). От 1950 г. до 2004 г. излъчва предавания на български език. От началото на 2019 г. Свободна Европа е възстановена като дигитална платформа за предоставяне на мултимедийно съдържание на български език.

XS
SM
MD
LG