Връзки за достъпност

Извънредни новини

На скалите се появи бетоновоз. Как се стигна до строежа на първа линия в Синеморец


Строежът в местността "Поляните" на 10 юни 2020 г.
Строежът в местността "Поляните" на 10 юни 2020 г.

Преди няколко дни на скалите в местността „Поляните“ в Синеморец се появи бетоновоз. Дни по-късно на метри от морето вече има конструкция, която прилича на основа на вила с поне два етажа. Строежът е на територията на природен парк „Странджа“, в непосредствена близост до скалните образувания „Корабите“.

Първите снимки и видеоклипове на новия строеж се появиха в социалните мрежи в края на миналата седмица. Снимки, качени от потребители на 9 юни, във вторник, показват, че към тази дата все още се строи. Това се случва на фона на заповед на кмета на Община Царево, която забранява строителството в Синеморец между 1 юни и 1 октомври. Собственикът на имота обяснява, че строи в съответствие с прието на 28 май решение на Общинския съвет, с което се разрешава строителството в землището на селото да продължи до 15 юни, заради пропуснатото време покрай епидемията.

Строителството обаче се извършва извън разрешения от Регионалната инспекция за околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас период. Между март и август строителните дейности са забранени, защото тогава гнездят птиците. Имотът, в който се строи, попада в две защитени зони по Натура 2000, включително за защита на птиците. По-късно в четвъртък екоинспекцията съобщи, че е извършила проверка и ще наложи санкция.

Изграждането на сграда в този имот започна през декември 2019 г. Малко по-късно строителството беше спряно от Община Царево. Сега в имота отново се строи, а според инвестиционното предложение постройката ще бъде двуетажна вила с параметри, които се различават от разписаните в закона за имоти на първа линия.

„Незначително въздействие.“ Как стана възможен строежът на първа линия в Синеморец
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:47 0:00

Началото

За първи път за строеж в имота на първа линия в местността „Поляните“ в Синеморец съобщи „Биволъ“ на 7 декември 2019 г. Два дни след това кметът на Царево Георги Лапчев съобщи, че строителството е спряно. Причината беше, че оградата не отговаря на изискванията и липсва табела.

Собственикът на имота обясни, че след това е направена нова ограда, поставена е табела и всички открити нередности са отстранени.

Пред Свободна Европа собственикът на имота арх. Добромир Добрев обясни, че след това е направена нова ограда, поставена е табела и всички открити нередности са отстранени. След това е направена проверка и той получава разрешение да строи отново в началото на май.

Според кадастралната карта този имот е по устройство урбанизиран, т.е. върху него може да се строи. От наличната информация не се разбира кога той е влязъл в регулация. Ясно е само, че Подробен устройствен план (ПУП) на имота е одобрен от Община Царево през февруари 2006 г. Към момента Царево няма действащ общ устройствен план (ОУП), който да регламентира бъдещото строителство на територията на общината. В опорния план към последния проект за ОУП, който беше върнат за преработване по-рано тази година, този имот е маркиран като терен за курортни дейности. Опорният план би трябвало да отразява съществуващото положение.

Строежът в местността "Поляните" на 8 юни 2020 г.
Строежът в местността "Поляните" на 8 юни 2020 г.

Може ли да се строи сега?

На сайта на Община Царево е публикувана заповед на кмета Георги Лапчев от 14 април, с която се забранява строителството в Царево и Ахтопол между 15 май и 1 октомври 2020 г. и в Лозенец, Варвара, Синеморец и Резово от 1 юни до 1 октомври 2020 г.

Заповедта е издадена в съответствие със Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Той предвижда в националните курорти да не може да се строи от 15 май до 1 октомври. А в курортите от местно значение, какъвто е Синеморец, периодите се определят от общинските съвети по предложение на кмета не по-късно от 1 март на съответната година. Според заповедта от 14 април, издадена месец и половина след крайния законов срок, в момента в Синеморец не би трябвало да се строи.

Пред Свободна Европа собственикът на имота в местността „Поляните“ обясни, че строителните работи се извършват в съответствие с решение за изменение на тази заповед, прието от Общинския съвет на Царево преди десетина дни. С нея строителният период в Синеморец е удължен до 15 юни.

За това, че е прието такова решение, се разбира от протокола на заседанието на Общинския съвет на Царево от 28 май 2020 г. Промяната е приета с 12 гласа „за“ и нито един „против“ и „въздържал се“.

В община Царево курорти от национално значение са Царево и Ахтопол. Останалите населени места са курорти от местно значение.

Като причина за промяната на строителния период се посочват епидемията от COVID-19 и приетите през май изменения на Закона за здравето, с които забраната за извършване на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие през 2020 г. е от 15 юни до 1 октомври. В община Царево курорти от национално значение са Царево и Ахтопол. Останалите населени места са курорти от местно значение.

Така един може да чете заповедта на кмета - която забранява строителство след 1 юни, а други да предпочетат решението на Общинския съвет, което отлага забраната за след 15 юни.

Свободна Европа опита да се свърже с кмета на Царево Георги Лапчев, но той не отговори на мобилния си телефон.

Арх. Добрев обясни пред Свободна Европа, че са му казали за това решение, без да уточни кой точно, и на това основание в имота му са извършвани строителни дейности след 1 юни. „Никога няма да си позволя да строя без разрешение и когато е забранено“, каза той. „Вчера беше на проверка РДНСК-Бургас и провериха всички документи отново. Заради този казус с разрешението на общината, ме посъветваха да отложа за следващия сезон. Пък и аз бях приключил“, каза той. По думите му в момента на площадката вече не се строи.

Имотът, в който се изгражда вилата обаче попада две защитени зони по Натура 2000, включително за защита на птиците. Затова строителството в него е забранено в периода на гнездене на птиците, който е между март и август. В четвъртък екоинспекцията съобщи, че е извършила проверка и ще наложи санкция.

Строежът в местността "Поляните" на 10 юни 2020 г.
Строежът в местността "Поляните" на 10 юни 2020 г.

Вреди ли на природата?

Строителството на вилна сграда в този имот е разрешено от РИОСВ в Бургас през 2017 г. В доклада за оценка на степента на въздействие, който е задължителен за инвестиционни предложения в зони от мрежата Натура 2000, се посочва, че строителството в имота би унищожило природни местообитания на територията му.

В доклада се посочват и параметрите на проекта. Той включва изграждане на вилна сграда с до два етажа и височина до 7 метра. Дотук параметрите отговарят на регламентираните в Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) характеристики на строежи в зона „А“ – разположена най-близо до морския бряг.

Проектът, както е описан в доклада за Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) обаче предвижда плътност на застрояване до 30%, интензивност на застрояване до 0,8 и минимално озеленяване 50%, половината от което да бъде с дървесна растителност. Разписаните в ЗУЧК параметри са по-различни. За строежи на първа линия се предвижда плътност на застрояване до 20%, интензивност на застрояване до 0,5 и минимална озеленена площ най-малко 70%, тоест проектът не съответства на записаните в закона характеристики.

В доклада за оценка на въздействието се посочва също, че имота, в който ще се строи, попада на територията на три местообитания по Натура 2000 - стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (важни местообитания на орхидеи) и псевдостепи с житни и едногодишни растения. Експертите, които са оценили въздействието на строителството върху тези местообитания, посочват, че в рамките на имота те ще бъдат унищожени от застрояването. Въздействието обаче е определено като незначително, защото те заемат малка площ в рамките на целия имот.

За съседния имот също има разрешение за строителство от РИОСВ Бургас. Според доклада за оценка на въздействието от септември 2019 г. инвестиционното предложение предвижда там да се строят две сгради.

Строежът в местността "Поляните" на 8 юни 2020 г.
Строежът в местността "Поляните" на 8 юни 2020 г.

XS
SM
MD
LG