Връзки за достъпност

Извънредни новини

Сметната палата потвърди: без хора и ресурс “Автомагистрали” са харчили милиони без конкурс


От общо 14 договора с държавата за последните пет години, шест са сключени, без да се изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка 
От общо 14 договора с държавата за последните пет години, шест са сключени, без да се изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка 

Близо 4 млрд. лв. са похарчени от държавното дружество “Автомагистрали” без провеждане на конкурси и без наличен ресурс. Това са част от констатациите на одит на Сметната палата на дружеството, който обхваща периода 2016 – 2020.

"Автомагистрали" ЕАД е избрано за изпълнител на договори със своя собственик - Агенция “Пътна инфраструктура”, по облекчен режим без процедура за възлагане на обществена поръчка. За целта дружеството е трябвало да има необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности.

"Автомагистрали" ЕАД е избрано за изпълнител по този облекчен ред именно защото дружеството отговаря на посочените в закона условия и следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица”, пише в доклада.

От анализа на капацитета на "Автомагистрали" ЕАД е видно, че собствените ресурси на държавното предприятие не са били достатъчни за цялостно изпълнение на възложените му дейности. За изпълнение на значителни по обем и сложност инфраструктурни обекти “Автомагистрали” е сключило редица договори с трети лица.

“По този начин значителна част от възложените поръчки на "Автомагистрали" ЕАД е превъзложена и изпълнителят по договорите "Автомагистрали" ЕАД е заменен”, се казва в доклада.

Значителен е обемът на авансовите средства, преведени без да са извършени дейности до този момент, констатират проверяващите.

“Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитирания период няма получени задания за проектиране от възложителя АПИ. По този начин на третите лица е дадена възможност да разполагат за неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи”, пише в доклада.

Външните за дружеството изпълнители, доставчици и контрагенти са избирани по вътрешен ред и правила, при което са установени липса на изисквания за осигуряване на публичност на действията по подбор на външни изпълнители.

“Поради това не е осигурена достатъчна конкуренция при извършване на подбора и се поражда риск от концентрация на възлагани дейности и публични средства в ограничен кръг трети лица”, казват от Сметната палата.

Преди седмица служебният премиер освободи цялото ръководството на Агенция “Пътна инфраструктура”.

  • 16x9 Image

    Свободна Европа

    Свободна Европа е службата за България на Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). От 1950 г. до 2004 г. излъчва предавания на български език. От началото на 2019 г. Свободна Европа е възстановена като дигитална платформа за предоставяне на мултимедийно съдържание на български език.

XS
SM
MD
LG