Връзки за достъпност

Извънредни новини

Почти всички българи са притеснени от нарастващите разходи за живот


Българите са най-притеснени от нарастващите разходи за живот, според последното мащабно проучване на Евробарометър. Това е основната тревога за 96 на сто. На второ и на трето място, като причина за тревога в България са заплахата от бедност и социално изключване и опасността от разрастването на войната извън Украйна.

Нарастващите разходи за живот са най-неотложната тревога за 93 на сто от европейците, сочи проучването направено за Европейския парламент.

Във всяка държава членка на ЕС повече от седем на всеки десет анкетирани са обезпокоени от нарастващите разходи за живот, като най-високи са резултатите в Гърция (100 на сто), Кипър (99 на сто), Италия и Португалия (и двете с 98 на сто).

Подкрепата за Украйна с най-ниско одобрение в България

Проучването, проведено между 12 октомври и 7 ноември 2022 г., показва, че 74% от гражданите на ЕС одобряват подкрепата на Европейския съюз за Украйна след инвазията на Русия.

В 24 държави членки на ЕС, по-голямата част от гражданите са съгласни с подкрепата от страна на ЕС. Най-значителните стойности са регистрирани в Швеция (97%), Финландия (95%), Нидерландия (93%), Португалия (92%) и Дания (92%). В България и Гърция подкрепата е най-ниска - 48%.

EP Autumn 2022 Survey: Parlemeter
EP Autumn 2022 Survey: Parlemeter

Десет месеца след началото на войната в Украйна подкрепата за конкретните мерки, предприети от ЕС – под формата на санкции срещу руското правителство или финансова, военна или хуманитарна подкрепа за Украйна – се запазва на същото високо равнище от 73% (49% за България).23 г.

Най-много българи имат затруднения в плащането на сметки

53% от респондентите в България смятат, че жизненият им стандарт вече е понижен, а други 28% очакват това да се случи през 2023 г. Друг индикатор за нарастващите икономически ограничения е увеличаването на дела на гражданите, които срещат затруднения при плащането на сметки "през повечето време" или "понякога" - от есента на 2021 г. общото увеличение по тези два показателя е с девет процентни пункта - от 30% на 39%. В България 64% от анкетираните имат затруднения “през повечето време” или “понякога” при плащането на сметки..

EP Autumn 2022 Survey: Parlemeter
EP Autumn 2022 Survey: Parlemeter

Какво очакват европейците от Европейския парламент

Многобройните геополитически кризи от последните години продължават да поставят гражданите и политиците пред сериозни предизвикателства. При най-високото ниво на инфлация от десетилетия насам гражданите искат Европейският парламент да се съсредоточи върху борбата с бедността и социалното изключване (37%). Общественото здраве продължава да е от значение за много граждани (34%), както и продължаването на действията срещу изменението на климата (31%).

Подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (31%) също е на ключово място сред очакванията на гражданите.

И какво очакват българите

Основните приоритети на ЕП според българите трябва да бъдат борбата с бедността и социалното изключване (44%), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (43%), общественото здраве (34%), както и темата за демокрацията и върховенството на закона (27%), докато действията срещу изменението на климата са припознати едва от 10% от респондентите, което представлява близо 20 процентни пункта разлика със средните нива за Европа

В същото време настоящите кризи и особено войната на Русия срещу Украйна засилват подкрепата на гражданите за Европейския съюз: 62% от респондентите смятат, че членството в ЕС е „нещо добро“, което представлява един от най-високите резултати от 2007 г. насам. Делът за България по този показател е много по-нисък - 49%, с което тя попада сред държавите членки с най-ниски нива по този показател (Италия и Румъния с 46%, Словакия - 44%, Гърция - 43% и Австрия - 42%).

Две трети от Европейските граждани (66%) смятат, че членството на страната им в ЕС е важно, а 72% смятат, че страната им е спечелила от членството си в ЕС. Данните за България сочат, че 54% от анкетираните смятат, че членството им в ЕС е важно, докато 60% от тях посочват, че България е спечелила от членството си в ЕС, което я поставя на предпоследно място сред държавите членки и по двата показателя - съответно преди Словакия (48%) и преди Австрия (55%).

Европейците смятат още, че ЕС улеснява по-доброто сътрудничество между държавите членки (35%) и допринася за икономическия растеж (30%). За 53% от българите най-голямото предимство от членството в ЕС е, че съюзът предоставя на българите нови възможности за работа, с което страната попада в една група с Хърватия (51%), Словакия (43%), Унгария (40%), Румъния (39%), Чехия (38%) и Естония (38%). Следващите по важност ползи от членството в ЕС за българите са по-доброто сътрудничество между България и другите държави членки (33%), както и поддържането на мира и укрепването на сигурността (29%)

  • 16x9 Image

    Свободна Европа

    Свободна Европа е службата за България на Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). От 1950 г. до 2004 г. излъчва предавания на български език. От началото на 2019 г. Свободна Европа е възстановена като дигитална платформа за предоставяне на мултимедийно съдържание на български език.

XS
SM
MD
LG