Връзки за достъпност

Извънредни новини

Наръчник на работодателя. Как се кандидатства за помощ по схемата "60/40"


unemployed, Bulgaria, registration, coronavirus, covid-19
unemployed, Bulgaria, registration, coronavirus, covid-19

В понеделник Министерският съвет одобри постановлението за подкрепа на работниците в засегнатите от кризата, свързана с пандемията от коронавирус, български предприятия.

От 13 март в България е обявено извънредно положение заради пандемията от коронавирус. Затворени са всички училища, университети, заведения и нехранителни магазини в големите търговски центрове. Отменени са всички културни и спортни събития. Всичко най-важно за ситуацията можете да прочетете тук. Настъпването на болестта бързо превзема целия свят, както се вижда на тази карта в реално време.

След последните промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, схемата, която стана известна като „60 на 40“, позволява държавата да поеме пълният размер на осигуровките за работниците. Така за работодателите ще остане да поемат само останалата част от брутната заплата на работниците. За служителите остава задължението от 40% от осигуровките и данъкът от 10%.

Ето отговор на някои от често задаваните въпроси, които може да ви бъдат от полза.

Мога ли да поискам компенсации?

Кандидатстването по схемата, обявена от правителството ще може да бъде извършвано от два типа работодатели. Едните са тези, чиито фирми са затворени в следствие на заповеди за ограничаване на дейности, издадени от държавата.

Другата група е на тези, които могат да докажат спад в приходите си за март 2020 г. от поне 20 %, спрямо март 2019 г.

Вариант 1

В първата група попадат търговия на дребно в молове (без търговия на храни, лекарства, цигари), някои видове пътнически транспорт, хотелиерство, ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения, киносалони, туроператори, организиране на конгреси и търговски изложения, частни детски градини, театри и друга артистична и творческа дейност, култура, спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, поддържане на добро физическо състояние.

От работодателите от тази група не се изисква да доказват намаляването на приходи поради извънредното положение, а само заповед за спиране на работата.

Вариант 2

Втората категория са работодатели от всички сектори на икономиката, с някои изключения, които заради извънредното положение цялостно или отчасти са преустановили дейността си, или са освободили отделни работници.

Мерките ще могат да бъдат прилагани и за всеки, при който се установи преминаване на непълно работно време, като при подобен случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Всяка от тези фирми трябва да докаже 20 % спад на приходите си. За фирмите, които са учредени преди 1 март 2019 г. спадът ще се отчита спрямо приходите за същия календарен месец през 2019 г.

При условие, че фирмата е създадена след 1 март 2019 г. спадът на приходите за предходния месец се преценява спрямо усреднените приходи за януари и февруари 2020 г.

Колко плаща държавата?

Схемата предвижда държавата да поеме "60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване". Работникът ще продължава да дължи данък върху доходите.

Кандидатстването ще се извършва месец за месец, а работодателите могат да поискат средства само за част от служителите си. Те не са длъжни да поискат част от заплатите на работниците им да бъдат изплащани от държавата, нито са длъжни, в случай, че кандидатстват, да поискат това за всички свои служители.

Къде и кога трябва да кандидатствам?

Исканията ще бъдат разглеждани от Агенцията по заетостта (АЗ). Кандидатстването може започва от вторник, 31 март, а процедурата по обработване на документите може да продължава до 7 дни. След одобряването на парите те ще бъдат превеждани в срок до 5 дни.

Заявленията за изплащане на средствата ще се подават в дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации.

Документите могат да бъдат изпращани и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис. Съществува и опция за изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензираните пощенски оператори.

Необходимите документи можете да намерите и свалите от тук.

Какво трябва да изпратя?

Пакетът от документи, които работодателите трябва да изпратят включва:

Заявление за изплащане на компенсации, в което трябва да са включени Декларация за запазване на заетостта, Декларация, съдържаща данни за платежната сметка на работодателя и Декларация за намаляване на приходите от продажби.

Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявлението за изплащане на компенсации

Има ли допълнителни условия?

Да, има. Едно от ключовите условия към всички работодатели, които кандидатстват за изплащането на осигурителния доход на работниците им, е те да запазят работните места на работниците и служителите за период, не по-малък от периода, за който получават компенсации. През този период те ще трябва да заплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

В случай, че едно от тези условия бъде нарушено, или ако работодателят не изплати необходимия процент от заплатата на работника, то той ще дължи парите, получени от държавата.

Също така компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца.

Кой не може да кандидатства?

По схемата „60 на 40“ не могат да кандидатстват компаниите от секторите "Селско, горско и рибно стопанство", "Финансови и застрахователни дейности", "Държавно управление", "Образование", "Хуманно здравеопазване и социална работа", "Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление", както и "Дейности на екстериториални организации и служби".

Не могат да кандидатстват също и фирми, обявени в несъстоятелност, или такива, които се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е работодателите да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.

До кога е срокът?

Засега няма обявен краен срок. Пред Свободна Европа от Министерството на труда и социалната политика коментираха, че тепърва процедурите ще бъдат прецизирани, както и се очаква обанородването им в Държавен вестник.

Ако търсите или предлагате помощ, тук можете да намерите полезна информация. Следете и дарителите, които помагат в борбата с COVID-19.

  • 16x9 Image

    Николай Лавчиев

    Николай Лавчиев е журналист в Свободна Европа от 2019 година. Учил е социология, журналистика и спортен мениджмънт. Интересува се от международна политика, енергетика и промените в съвременните общества.

Най-ново видео

Обяснено. Ще бори ли някой корупцията след изборите
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:30 0:00
XS
SM
MD
LG