Връзки за достъпност

Извънредни новини

Квартал вместо "Поляните". Колко още ще се строи в Синеморец


Още строежи може да изникнат в местността "Поляните"
Още строежи може да изникнат в местността "Поляните"

Доскоро имаше протести за строежа на само една двуетажна вила на метри от морето в Синеморец. Сега се оказва, че такива сгради могат да изникнат на повече от 30 подобни места - все на територията на природен парк „Странджа“. Нищо че са минали едва няколко месеца от началото на лятото, когато двуетажният строеж в местността "Поляните" породи протести именно срещу плановете да се създаде цял квартал.

Разбираме за плановете от информация, публикувана от неправителствената организация „Асоциация на парковете в България“. Координатите на повече от 30 имота са нанесени в платформата за вековните гори на WWF България, където са отбелязани в червено. На картата се вижда, че за по-голяма част от площта на местността са приети подробни устройствени планове с възможност за застрояване. Решенията за приемане на тези планове са получени от „Асоциацията на парковете“ по реда на Закона за достъп до информация от Община Царево и бяха разгледани от Свободна Европа.

В отбелязаните в червено имоти е възможно да се строи
В отбелязаните в червено имоти е възможно да се строи

Няколко дни след първите публикации в медиите по темата, прокуратурата също реагира като възложи на екоминистерството и на строителния контрол да проверят строителните дейности в местността „Поляните“. Двете институции трябва да установят дали имотите изобщо попадат в парк „Странджа“, дали строителството в местността съответства на издадените строителни книжа и изпълнени ли са изискваните процедури за строителство в защитена територия.

Седмица по-рано обаче Окръжната прокуратура в Бургас е отказала да образува досъдебно производство по сходни сигнали на неправителствени организации, сред които и коалицията „За да остане природа“, в която участва „Асоциацията на парковете“. Затова природозащитниците не очакват възложената от Върховната административна прокуратура проверка да доведе до различен резултат.

Ще има ли квартал „Поляните“

Подготовка за застрояването на имотите в местността „Поляните“ тече от години. Част от парцелите са предвидени за урбанизиране още в Териториалния устройствен план от 1998 г. (аналог на общ устройствен план, с който се планира дългосрочно развитието на територията на общините). Природозащитникът от „Асоциацията на парковете“ Тома Белев пояснява, че планът от 1998 г. е приет по различна процедура от действащата сега и е претърпявал промени след като е бил одобрен. Това значи, че въздействието му върху природата в защитената местност е непълно оценено.

„На плана от 1998 г. му е направена само оценка за въздействие на околната среда (ОВОС), тогава такава беше процедурата. След положителния доклад по ОВОС Община Царево реши да промени предвидените застроявания и включи части от „Поляните“ и от други местности, без да се направи нова оценка, и си одобри това решение, като включи нови площи. След тези промени почти всички имоти влизат в регулация“, каза в телефонно интервю експертът, който е бил директор на природен парк „Витоша“, а сега е общински съветник в София от „Демократична България“.

„След това започнаха да се одобряват подробни устройствени планове, особено активно в периода 2004-2006 г., които се отклоняват от предвижданията на Териториалния устройствен план“, допълни той. Действащите тогава закони позволяват това, докато сега е забранено.

Именно тези подробни устройствени планове е получила „Асоциацията на парковете“ от Община Царево. Те са одобрени в периода 2002 – 2011 г., показват документите, и се отнасят за над 30 поземлени имота. Те са подписани от предишния кмет на Царево Петко Арнаудов. Свободна Европа се обърна към Община Царево с въпроси по темата, но отговор не беше получен до публикуването на текста.

Част от имотите не са застроени. Но урбанизирането им чрез подробни устройствени планове е стъпка към това да се строи в бъдеще.

Друга стъпка в тази посока е приемането на т. нар. транспортно-комуникационна план-схема на местността, която да уреди достъпа до имотите там по улична мрежа. Принципно съгласие за това е дадено от общинския съвет в Царево през май по предложение на кмета Георги Лапчев. Предложението е мотивирано от главния архитект на Общината Даниел Калудов с промяна в изискванията на Дирекцията за строителен контрол.

„… На практика това, което те искат от нас, е да не се издава разрешение за строеж за абсолютно нищо, ако не е осигурен достъп до имота. Т. е. ние трябва да спрем да издаваме, аз трябва да спра да издавам разрешения за строеж, което значи на практика да спре да се работи, което не е добре за никого. Идеята е тези транспортно-комуникационни схеми да дават един гръбнак на бъдещи парцеларни планове“, казва Калудов според протокол от заседание на Общинския съвет.

В момента община Царево няма действащ общ устройствен план (ОУП). През пролетта се провеждаха консултации по проект за изменение на ОУП, който обаче беше върнат за преработване. В него се предвиждаше територията, на която да бъде разрешено да се строи в землището на Синеморец, да се увеличи с близо 50% спрямо застроените площи в момента. Конкретно за местността „Поляните“ се предвиждаше да бъде урбанизирана с параметри на вилна зона.

Местни хора и летуващи в Синеморец обаче не са съгласни с подобни планове. „В обществен интерес е „Поляните“ да си останат поляни“, казва Нено Найденов. Той живее през по-голямата част от годината в селото и е един от организаторите на последните протести срещу застрояването.

Според него не трябва да се увеличават площите, на които може да се строи в Синеморец. „Голяма част от имотите в селото са запустели или незастроени. Има къде да се строи и да се развива населеното място, без да се разширява площта му. Инвеститорският интерес трябва да се насочи натам.“

Ще доведе ли до резултат намесата на прокуратурата

Публикуването на информацията за потенциалното застрояване на местността „Поляните“ провокира Върховната административна прокуратура да възложи на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да проверят строителните дейности в района.

Природозащитниците обаче се съмняват, че тази проверка ще доведе до резултати, като причина за това те виждат в отказа на Окръжната прокуратура в Бургас от 2 октомври да образува досъдебно производство в отговор на сигналите на няколко организации и активисти за строителството в местността „Поляните“.

Като аргумент, че няма данни за извършено престъпление при строителството на вилата, която предизвика протести през лятото, в постановлението на Окръжната прокуратура в Бургас е посочено, че строителството в имота е съгласувано с МОСВ с писмо по процедура за оценки за въздействие върху околната среда през 2006 г. През същата година е взето решение за промяна на предназначението на земеделския имот за неземеделски нужди. През 2017 г. РИОСВ Бургас разрешава строежа след процедура за оценка на съвместимостта с целите на Натура 2000.

Местността „Поляните“ се намира в парк „Странджа“ и попада на територията на защитени местообитания в мрежата Натура 2000. За да се строи там, е необходимо разрешението на регионалната екоинспекция.

За целта се провеждат две процедури – за оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка, както и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000, пояснява Тома Белев. РИОСВ Бургас е направила в случая само оценка за съвместимост, защото оценка за въздействие върху околната среда е направена при приемането на подробния устройствен план през 2006 г. Природозащитникът вижда в това нарушение, понеже решенията по оценките за въздействие са валидни пет години. Той смята да обжалва отказа на прокуратурата в Бургас да разследва случая.

Очакванията на Белев за проверката, възложена от Върховната административна прокуратура на МОСВ и ДАНС, не са по-различни.

„Аз се съмнявам, че подобна проверка ще доведе до нещо, след като прокуратурата иска от тези институции да заявят, че са взимали грешни решения“, коментира той. „Нито ДНСК, нито МОСВ биха признали, че са нарушили законите. Ние се обръщаме към прокуратурата, за да установи тя, че са нарушени законите.“

XS
SM
MD
LG