Връзки за достъпност

Извънредни новини

"Дворовете ни са черни. Колите ни са черни." Как се живее в сянката на черния пушек


ТЕЦ "Брикел". Снимката е от 2020 г.
ТЕЦ "Брикел". Снимката е от 2020 г.

ТЕЦ "Брикел" от години безнаказано замърсява въздуха в Гълъбово. Властите поискаха да затворят централата, докато тя спре да замърсява. Но съдът реши засега да я остави да работи.

Ежедневието на Весела Георгиева е черно. Буквално. Тя живее със семейството си в Гълъбово, област Стара Загора, и всеки ден вижда черния прах, който идва от близката въглищна централа.

“Бетонът ни е черен. Дворовете са ни черни. Сутрин стъклата на колите ни са черни и трябва да пуснем чистачки, за да измием това нещо”, казва тя. Когато отвори прозореца в кухнята, плотът се покрива с прах за минути.

“То е черно, буквално е черно. Бърша и след 10 минути пак е черно.”

Източникът на този черен прах е ТЕЦ “Брикел”, която се намира на два километра от Гълъбово. В продължение на години граждани и природозащитници сигнализират, че тя замърсява околността. Институциите правят проверки, установяват нарушения, но нещата продължават както преди.

През юли, в края на управлението на правителството на Кирил Петков, премиерът и министърът на околната среда направиха проверка в централата и установиха “умопомрачаващи нарушения”. Властите наредиха на централата да затвори докато реши проблемите със замърсяването.

Съдът обаче спря заповедта за затварянето на ТЕЦ “Брикел” и тя ще продължи да работи до окончателното решение на спора с екологичните власти в съда. През това време централата, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки, ще продължава да работи и да замърсява както преди.

“Прекрасен град, който е черен”

Весела Георгиева не е от Гълъбово, но се е установила в малкия град в област Стара Загора със семейството си. Казва, че градът е много хубаво място за живеене и за отглеждане на деца, от което никой не би си тръгнал, ако го нямаше замърсяването.

Гълъбово е един прекрасен град, който е черен.
Весела Георгиева, жител на Гълъбово

“Гълъбово е един прекрасен град, който е черен. Потънал в мръсотия”, казва тя.

ТЕЦ “Брикел” не е единствената централа близо до Гълъбово. Там се намират и ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” и “КонтурГлобал Марица Изток 3”, притежавани от американски компании.

“Брикел” обаче е най-старата от тези централи. За местните хора замърсяването, което идва от нея, е видимо. Затова Весела Георгиева и съгражданите ѝ нямат съмнение откъде идва черният прах, който виждат и дишат.

Весела Георгиева
Весела Георгиева

“Физическото замърсяване, това, което всички го виждаме, спира два дни след като “Брикел” спре. Когато “Брикел” работи, е мръсно. Мръсотията изчезва, когато “Брикел“ не работи”, казва тя.

Черният пушек, който излиза от ТЕЦ “Брикел”, е видим на много снимки, които местните хора изпращат на природозащитната организация “Грийнпийс” - България. Видяха го и бившият премиер Кирил Петков и бившият министър на околната среда Борислав Сандов, които отидоха на проверка в централата през юли.

През годините Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора също го е виждала. За това свидетелства фактът, че в поне пет акта за установяване на нарушения, които инспекцията е издала на централата, е записано, че тя изпуска неорганизирано емисии в атмосферата.

Плик с черен прах

Всички хора в района знаят какво означава терминът "неорганизирано" - цялата централа пуши. Димът излиза дори от прозорци и врати. Това е проблем, защото така той нито може да се пречисти, нито замърсяването може да се измери, казват природозащитниците.

Черен пушек се издига от ТЕЦ "Брикел"
Черен пушек се издига от ТЕЦ "Брикел"

Това е нарушение на разрешителното на централата, което предвижда тя да изпуска емисии само от предвидените за целта комини. В решението, с което Изпълнителната агенция по околна среда е подновила разрешителното на ТЕЦ “Брикел” през 2021 г., е записано, че централата системно нарушава това изискване. Въпреки това тя е получила разрешение да продължи да работи. Тогава директор на агенцията е Росица Карамфилова, която сега е служебен министър на околната среда.

От централата излизат направо едри прахови частици.
Меглена Антонова, "Грийнпийс" - България

“От централата излизат направо едри прахови частици. Те са доста видими, не са като фините прахови частици, които са невидими за невъоръжено око. Напротив, тези много ясно ги виждаме”, казва Меглена Антонова, експерт в “Грийнпийс” - България.

Миналата седмица заедно с представител на сдружение “За Земята” Меглена Антонова отиде в регионалната екоинспекция в Стара Загора, където поиска данни за емисиите от въглищните централи в района.

В същия ден общинският съветник в Гълъбово Стефан Николов предаде в инспекцията плик с черен прах, събран от собствения му двор.*

Това е въглищният прах, който според местните жители идва от ТЕЦ “Брикел”.

Плик с черен прах от Гълъбово
Плик с черен прах от Гълъбово

“Хората в района често се оплакват, защото за тях това е ежедневие - трябва непрекъснато да си почистват дворовете, колите, детските площадки. Защото всичко в домовете им ежедневно се покрива с този прах”, добавя Меглена Антонова.

“Ние напълно подкрепяме притесненията им, че не е напълно ясно какво представлява този прах и доколко е риск за тях. ”

Весела Георгиева има четирима сина. Трима от тях са родени и израснали в Гълъбово.

“И тримата до днес се борят с някакви форми на респираторни заболявания. Две от децата ми са диагностицирани с астма. Още преди да навършат година. Третото дете се размина по-леко, но също има проблеми”, казва тя.

“Не мога да кажа със сигурност, че “Брикел” е виновен, но си правя изводите.”

“Ние ходим в мръсотия и дишаме мръсотия”, казва още Георгиева.

Весела Георгиева и четирите ѝ деца
Весела Георгиева и четирите ѝ деца

Ръководството на централата отдава черния пушек, който излиза от нея, на вида въглища, които използва.

“Ние си партнираме много добре с мини “Марица Изток” и в момента използваме случая да им помогнем и поемаме най-лошите им въглища, докато те оправят ситуацията” в един от рудниците, каза директорът на “Брикел” Янилин Павлов пред Нова телевизия на 24 юли.

“Ние сме предприели ред мероприятия да ограничим това запрашаване, но в момента такава е ситуацията.”

Свободна Европа три пъти от юли досега изпрати писмени въпроси по имейл на “Брикел” и отправи покана за интервю към директора на централата. Нито веднъж не получихме отговор. Нямаше отговор и на телефона, посочен на сайта за връзка с ръководството на централата.

Замърсяване в пъти над нормите

Черният пушек, който излиза от централата, не е единственото нарушение, което институциите са откривали в ТЕЦ “Брикел” през годините.

В решението, с което през 2021 г. Изпълнителната агенция по околната среда подновява разрешителното на централата, се цитира становище на местната екоинспекция, в което се изброяват системни нарушения. Сред тях са използване на неразрешени горива - биомаса и отпадъци, превишаване на разрешения капацитет за работа, изпускане на замърсители през високия комин, който е предназначен само за случаи на аварии и разпалване.

В становището се посочва също, че котлите на централата, които са монтирани в периода 1958 - 1962 г. са “силно амортизирани”, има чести аварии, които налагат разпалване с мазут всяка седмица (а това включва използване на високия комин, който няма сероочистваща инсталация), а самите котли имат пробиви, което е причина за неорганизирано изпускане на вредни вещества през покрива и прозорците.

Освен изброените вече нарушения в много случаи са отчитани превишения на нормите на вредни вещества в атмосферата. При един случай от 2015 г. например след сигнали от граждани за “задушлива миризма на сяра” екоинспекцията прави проверка и установява превишения на нормите за серен диоксид във въздуха. Според издадения тогава акт димните газове се изпускат директно в атмосферата без пречистване през високия комин.

След проверката на Кирил Петков и Борислав Сандов през юли правителствената пресслужба съобщи, че мобилната станция за измерване на въздуха е отчела концентрация на серен диоксид и на фини прахови частици в пъти над нормите. Ръководството на централата оспорва констатациите като казва, че това са моментни стойности, а не средночасови. Въпреки това превишения по тези показатели са отчитани и по-рано.

Кирил Петков и Борислав Сандов на проверка в ТЕЦ "Брикел"
Кирил Петков и Борислав Сандов на проверка в ТЕЦ "Брикел"

“Ние разполагаме с модерна японска техника за измерване на серния диоксид навън. Оказа се, че ни трябва техника, която се слага вътре в комина”, каза Борислав Сандов пред БНТ на 29 юли.

“Имаше два часови периода, в които тази техника достигна максималния си капацитет. Тя не можеше да мери повече от това.”

През май 2022 г. Съдът на Европейския съюз осъди България заради системно превишаване на допустимите норми на серен диоксид в района на Гълъбово между 2007 и 2018 г.

“Умишлено прикриване”

Екоинспекцията е издавала десетки актове на ТЕЦ “Брикел” между 2010 и 2021 г. Според данни, поискани от “Грийнпийс” - България от РИОСВ Стара Загора по Закона за достъп до обществена информация, между 2016 г. и март 2021 г. на централата са издадени 14 акта за установени административни нарушения и 13 наказателни постановления. По-рано също са издавани такива. Глобите достигат до 30 000, 40 000 и дори 100 000 лева.

По-голямата част от актовете не влизат в сила, защото се обжалват от централата и падат в съда.
Меглена Антонова, "Грийнпийс" - България

“Проблемът е, че от този голям списък, по-голямата част от актовете не влизат в сила, защото се обжалват от централата и падат в съда”, коментира Меглена Антонова. “Това е проблем, защото нарушителят не понася истински санкции.”

Вече бившият екоминистър Борислав Сандов каза, че има отменени десетки актове за нарушения. По думите му те са отменени от съдилища на първа инстанция, но след това регионалната екоинспекция не е обжалвала тези решения пред по-горна инстанция.

“Това говори за умишлено прикриване”, каза Сандов пред бТВ през юли.

През 2021 г. комплексното разрешително на централата беше подновено, въпреки че институциите констатират, че тя не спазва и сегашното. Решението тогава е подписано от тогавашния директор на агенцията по околна среда Росица Карамфилова, която сега е служебен министър на околната среда.

Преди е поставян краен срок за затваряне на ТЕЦ “Брикел” - 2011 г. След 2008 г. централата работи с временно разрешение, което предвижда тя да работи 20 000 часа със старата си инсталация Малко след крайния срок обаче дружеството иска ново разрешително, а властите му го дават. Тогава управлява първото правителство на Бойко Борисов.

Така централата продължава да работи и до днес.

“Въглищната империя”

Според Борислав Сандов и Кирил Петков над “Брикел” е бил опънат “чадър” от местните власти. И двамата допуснаха, че причината за това е връзката на централата с енергийния бизнесмен Христо Ковачки. Петков поиска от Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) да провери каква е връзката на Ковачки с “Брикел”. Сандов каза, че дружеството “просто е било оставено настрани заради своите консултанти”.

Директорът на “Брикел” Янилин Павлов потвърди, че Христо Ковачки е консултант на дружеството. Ковачки през годините е казвал, че е консултант на част от бизнесите, които му се приписват.

По документи “Брикел” ЕАД е собственост на регистрираната във Великобритания фирма “Бакар Лимитид” на британския гражданин Рой Кенеди. Борислав Сандов каза още през декември 2021 г., че ще поиска среща с Рой Кенеди, но такава не се състоя. По-късно вече бившият министър описа Кенеди като “сламен човек”. Директорът на “Брикел” каза в телевизионно интервю, че не е назначен от Рой Кенеди и не го познава.

По това, че е собственост на чуждестранна фирма, дружеството прилича на други централи, приписвани на Ковачки. В свой доклад “Грийнпийс” - България описа транзакции между част от тези фирми и други доказателства, че те са свързани. Експертите от организацията включват “Брикел” сред дружествата, част от “въглищната империя” на Ковачки.

Между централите, свързвани с бизнесмена, има и друго общо - те често са сочени от природозащитници като големи замърсители на околната среда. Освен “Брикел”, друг такъв пример е ТЕЦ “Бобов дол”.

“След като публикувах поста [във Фейсбук, в който разказва за живота в Гълъбово под сянката на “Брикел”], с мен се свързаха много хора от Бобов дол”, казва Весела Георгиева.

“И при тях е същото.”

“Абсолютно екочудовище”

След проверките през юли регионалната екоинспекция в Стара Загора издаде заповед за принудително затваряне на ТЕЦ “Брикел”. Според тогавашния министър на околната среда Борислав Сандов централата трябва да остане затворена, докато отстрани проблемите, заради които пуши от прозорците и покрива и замърсява въздуха над нормите.

Дружеството обаче обжалва заповедта и поиска съдът да спре предварителното ѝ изпълнение. На 17 август Върховният административен съд разреши на централата да продължи да работи докато спорът за законосъобразността на заповедта не бъде решен окончателно.

Като аргумент съдиите посочват, че “Брикел” е в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност. Според тях това означава, че дейността му е от висок обществен интерес и “незабавното ѝ преустановяване би накърнило съществено този интерес”.

Снимки от сигнали от граждани. Автор: Стефан Николов
Снимки от сигнали от граждани. Автор: Стефан Николов

Самото дружество казва, че ако затвори, близо 1300 души, които работят там, ще останат без работа. Директорът на централата каза също, че поне 1000 миньори също ще останат без работа, както и работниците в централите, за които брикетната фабрика произвежда гориво. Той казва също, че хората в Гълъбово ще останат без парно и посочва, че спирането на централата ще застраши енергийната сигурност на страната.

Досегашните управляващи оспорват това и казват, че дори ТЕЦ “Брикел” да не работи, на жителите на Гълъбово може да бъде осигурено топлоподаване, а другите централи могат да продължат да работят. Те казват също, че условията в централата са вредни за самите работници и е в техен интерес да бъдат подобрени. Според Борислав Сандов “Брикел” произвежда около един процент от електрическата енергия в страната и енергийната сигурност на държавата не е застрашена.

Депото за отпадъци на ТЕЦ "Брикел", по-известно като "черното езеро" и централите "Ей И Ес" (вляво) и "Брикел" (вдясно) през януари 2021 г.
Депото за отпадъци на ТЕЦ "Брикел", по-известно като "черното езеро" и централите "Ей И Ес" (вляво) и "Брикел" (вдясно) през януари 2021 г.

Весела Георгиева казва, че тя и семейството ѝ не ползват парно от “Брикел” и добавя, че така живеят много други семейства от общини без топлофикации. Тя казва, че хората в общината и преди са протестирали и са подавали сигнали заради замърсяването от ТЕЦ “Брикел”.

“Но никой никога не е отразявал както се полага на един такъв проблем, касаещ живота и здравето на толкова много хора”, казва Георгиева.

За мен това е едно абсолютно екочудовище, което безогледно трови в 21 век – видимо и безцеремонно.
Весела Георгиева, жител на Гълъбово

С нея говорим преди решението на Върховния административен съд, което остави централата да работи до окончателното разрешаване на спора. Още тогава обаче тя изразява съмнение, че ТЕЦ “Брикел” наистина ще спре да работи.

“Хората малко с насмешка го приемат, защото прекалено много пъти я затваряха и тя продължава да си работи”, казва тя.

“За мен това е едно абсолютно екочудовище, което безогледно трови в 21 век – видимо и безцеремонно.”

Защо черният пушек на ТЕЦ "Брикел" беше невидим досега
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:01 0:00

*Абзацът е коригиран, за да посочи, че пликът е предаден в екоинспекцията от Стефан Николов.

XS
SM
MD
LG